Burti
A  A  A

Lēmumi un atzinumi

Atzinumi par publisku personu līdzdalību kapitālsabiedrībā

 

Publiskai personai - valstij un pašvaldībām -, darbojoties jomā, kurā preces un pakalpojumus tirgus dalībnieki spēj piedāvāt brīvas konkurences apstākļos, pastāv augsts risks deformēt konkurenci un ilgtermiņā ne tikai negatīvi ietekmēt komercdarbības vidi, bet arī patērētāju intereses.

Lai mazinātu šādus riskus, pirms jauna biznesa uzsākšanas vai esošā paplašināšanas publiskai personai jāveic paredzētās rīcības ekonomiskais izvērtējums. Jānorāda, ka publiskajai personai ir arī pienākums ne retāk kā reizi piecos gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā.

Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteikts, ka publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:

  • tiek novērsta tirgus nepilnība;
  • tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības attīstībai vai valsts drošībai;
  • tiek pārvaldīti īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības attīstībai vai valsts drošībai.

Iepriekšminētie ierobežojumi publiskajām personām noteikti, lai nodrošinātu pamatota mērķa sasniegšanu, lai valsts nekropļotu konkurenci tirgū, un savu darbību kā privātā biznesa tirgus dalībnieka konkurents izvērstu tikai tajos gadījumos, kad tas nepieciešams valsts politikas, drošības vai funkciju īstenošanai.

Konsultēties ar Konkurences padomi iespējams gan mutiski, gan iesniedzot iesniegumu, norādot visus būtiskos apstākļus, tajā skaitā informāciju par tirgu, iespējamajiem konkurentiem, komersantu viedokli, kā arī pamatojumu komercdarbības veikšanai. Konkurences padome, ja sniegtā informācija ir pietiekoša viedokļa sniegšanai, mēneša laikā izskata publiskās personas iesniegumu un sniedz atzinumu par publiskās personas plānotās darbības ietekmi uz konkurenci.

 

Valsts līdzdalība kapitālsabiedrībā

DatumsTematsAdresāts
12.05.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs""

Atzinums

Finanšu ministrija
13.04.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu "Par valsts līdzdalību valsts akciju sabiedrībā "Privatizācijas aģentūra" un tās vispārējo stratēģisko mērķi"

Atzinums

Ekonomikas ministrija
13.04.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu Par valsts līdzdalības saglabāšanu VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”

Atzinums

Zemkopības ministrija

 

Zināšanai:

VAS “Privatizācijas aģentūra”
27.02.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu „Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi””

Atzinums

Finanšu ministrija
17.02.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu „Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” reorganizēšanu”

Atzinums

Ekonomikas ministrija
13.02.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu VAS “Tiesu namu aģentūra”

Atzinums

Tieslietu ministrija

 

Zināšanai:

VAS „Tiesu namu aģentūra”

 

Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā

DatumsTematsAdresāts
31.10.2018.Par SIA "Bauskas mutes veselības centrs"
Atzinums
Bauskas novada domei

Zināšanai:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
20.06.2018.

Par Ogres novada pašvaldības iestādes vispārējā tipa pansionāta "Madliena" kā iestādes likviciju un kapitālsabiedrības dibināšanu

Atzinums

Ogres novada domei
20.06.2018. Par SIA “Gārsenes pils” dibināšanu

Atzinums

Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētājai

 

Aknīstes novada pašvaldības administrācijai

01.06.2018.

Par SIA “Salaspils veselības centra” jauna komercdarbības veida uzsākšanu

Atzinums

 Salaspils novada domei
 30.10.2017.

Atzinums par SIA “Gārsenes pils” dibināšanu

Atzinums

Aknīstes novada pašvaldības priekšsēdētājai

 

Aknīstes novada pašvaldības administrācijai

29.05.2017.

Atzinums par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu Daugavpils pilsētas pašvaldības SIA “Labiekārtošana D”

Atzinums

Daugavpils pilsētas domei
10.03.2017.

Atzinums par informatīvo ziņojumu "Par dārzeņu audzēšanu SIA “Getliņi EKO” siltumnīcās"

Atzinums

SIA “Getliņi EKO”

 

Zināšanai:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,

Zemkopības ministrijai,

Ekonomikas ministrijai,

Rīgas domei,

Stopiņu novada domei