Burti
A  A  A

Semināri

Semināru cikls "Par godīgu uzņēmējdarbību"

Izglītojošie semināri lielākajās Latvijas pilsētās 2017. un 2018. gadā

"PAR GODĪGU UZŅĒMĒJDARBĪBU"

Lai sniegtu zināšanas, kas nepieciešamas efektīvai valsts un pašvaldību darbībai, kā arī uzņēmējdarbības godīgai izaugsmei un vienlaikus arī drošai darbībai tirgū, 2017. gadā Konkurences padome kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Iepirkumu uzraudzības biroju vienojās spēkiem, lai divu gadu semināru ciklā “Par godīgu uzņēmējdarbību” izglītotu valsts/pašvaldību publisko iepirkumu speciālistus un uzņēmumu vadītājus, juristus, iepirkumu un tirdzniecības speciālistus, kā arī citus interesentus uz bezmaksas semināriem Latvijas lielākajās pilsētās.

Semināru mērķis: izglītot divas grupas – valsts un pašvaldību pārstāvjus, kuru ikdienas darbība ir saistīta ar iepirkumu jomu, un uzņēmējus. Tādējādi iepirkumu rīkotājiem nodrošināta iespēja palielināt savas zināšanas par iepirkumu jomu, lai veicinātu savas darbības efektivitāti. Tikmēr uzņēmējiem sniegta iespēja paplašināt savas zināšanas par savām tiesībām, lai varētu veiksmīgi izmantot likumā atļautās sadarbības iespējas, aizstāvēt savas intereses, ja likumu pārkāpj cits uzņēmums, kā arī neriskētu pārkāpt likumu nepietiekamu zināšanu dēļ.


Semināru temati:

  • Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās;
  • Karteļu pazīmes jeb riski publiskajos iepirkumos;
  • Konkurences tiesības godīgai uzņēmējdarbībai;
  • Korupcijas izpausmes formas un riski publisko iepirkumu procedūrās;
  • Korupcijas riski un to tiesiskās sekas publiskajos iepirkumos.

Semināru grafiks:

Datums

Pilsēta

Adrese

2. marts

Jūrmala

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā

23. marts

Jēkabpils

Rīgas iela 210A, Jēkabpils (ēkas 3. stāvs)

18. maijs

Rēzekne

Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē

5. jūnijs

Kuldīga

Kuldīgas Mākslas namā 1905. gada ielā 6, Kuldīgā

12. septembris

Ventspils

Jūras ielā 36, Ventspilī

18. oktobris

Valmiera

Valmieras Kultūras centrā, Rīgas ielā 10, Valmierā

26. novembris

Rīga

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā

  • Darba kārtība
08.40 - 09.00Dalībnieku reģistrācija
09.00 - 09.30

Semināra atklāšana

0.93 - 11:00Riski un aizliegtu vienošanos pārkāpumu novēršanas iespējas publiskajos iepirkumos

Ieva Šmite-Antoņenko, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

11.00 - 11.35Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās

Līga Jaunozola, Iepirkumu uzraudzības biroja vecākā referente – juriste

11.35 - 12.00

Kafijas pauze

12.00 - 13.45

Korupcijas izpausmes formas un riski publisko iepirkumu procedūrās

Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos

13.45 - 14.00

Semināra noslēgums

UZŅĒMĒJIEM
8:45 - 9:00Dalībnieku reģistrācija (uzņēmēji)
9:00 - 11:00

Uzņēmēju brokastis

Diskusiju dalībnieki:

Jūlija Linkeviča, Konkurences padomes stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāja

Kristaps Riekstiņš, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents

Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos

Andrejs Zelčs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils biznesa inkubatora vadītājs

VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒM
10:50 - 11:00Dalībnieku reģistrācija (valsts un pašvaldību pārstāvji)
11:00 - 11:10Semināra cikla atklāšana
11:10 - 12:30

Karteļu pazīmes jeb riski publiskajos iepirkumos

Ieva Šmite-Antoņenko, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

12:30 - 13:00

Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās

Kristaps Riekstiņš, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents

13:00 - 13:30

Kafijas pauze

13:30 - 14:50

Korupcijas izpausmes formas un riski publisko iepirkumu procedūrās

Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos

14:50 - 15:00

Semināra noslēgums

8:45 - 9:00Dalībnieku reģistrācija (uzņēmēji)
9:00 - 11:00

Uzņēmēju brokastis

Diskusiju dalībnieki:

Jūlija Linkeviča, Konkurences padomes stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāja

Kristaps Riekstiņš, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents

Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos

Andrejs Zelčs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils biznesa inkubatora vadītājs

10:50 - 11:00Dalībnieku reģistrācija (valsts un pašvaldību pārstāvji)
11:00 - 11:10Semināra cikla atklāšana
11:10 - 12:30

Karteļu pazīmes jeb riski publiskajos iepirkumos

Ieva Šmite-Antoņenko, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

12:30 - 13:00

Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās

Kristaps Riekstiņš, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents

13:00 - 13:30

Kafijas pauze

13:30 - 14:50

Korupcijas izpausmes formas un riski publisko iepirkumu procedūrās

Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos

14:50 - 15:00

Semināra noslēgums

Konkurences padomes kompetence. Karteļu pazīmes un riski publiskajos iepirkumos


Ieva Šmite Antoņenko,
Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās


Līga Jaunozola,
Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākā referente-juriste

Publiskie iepirkumi: korupcijas izpausmes formas un riski, tiesiskās sekas


Inta Nolle,
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Pirmās pārvaldes Ceturtās nodaļas pārstāve

Video ieraksts veikts noslēdzošajā semināru cikla “Par godīgu uzņēmējdarbību” pasākumā Rīgā, 2018. gada 26. novembrī, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā. Videoierakstu izmantošanā obligāta atsauce uz Konkurences padomi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Iepirkumu uzraudzības biroju.

Ieva Šmite-Antoņenko

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

Konkurences tiesību jomā Ieva Šmite-Antoņenko darbojas gandrīz deviņus gadus, sākotnēji iegūstot ļoti vērtīgu darba pieredzi Juridiskajā departamentā un šobrīd pildot Aizliegtu vienošanos departamenta direktores pienākumus. Ieva ir guvusi plašu pieredzi Latvijas un Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanā. Ikdienas darbs norit karteļu apkarošanā, gan aktīvi piedaloties lietu izpētē, t.sk. veicot procesuālās darbības, gan arī piedaloties procesos, kas saistīti ar tiesvedībām.Diezgan būtiska loma tiek veltīta konkurences kultūras veicināšanas pasākumiem, kas ir viena no galvenajām Konkurences padomes prioritātēm. Ieva piedalās semināros gan valsts pārvaldes iestādēm, gan asociācijām, gan uzņēmumiem, gan arī starptautiskā līmenī (apmācības Ukrainas, Moldovas un Horvātu un Bosnijas un Hercegovinas kolēģiem). Tāpat Ieva ir piedalījusies vairākās konferencēs, kurās pasākumu dalībniekus iepazīstinājusi ar iestādes kompetenci un iespējamajām karteļu pazīmēm publiskajos iepirkumos, kas ir viens no izplatītākajiem pārkāpuma veidiem Latvijā.

Līga Jaunozola

Iepirkumu uzraudzības biroja vecākā referente – juriste

Iepirkumu uzraudzības birojā Līga Jaunozola strādā gandrīz divus gadus, konsultējot publisko iepirkumu dalībniekus par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu, veidojot vadlīnijas un skaidrojumus par Publisko iepirkumu likuma regulējumu, kā arī piedaloties Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā.

Inta Nolle

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Pirmās pārvaldes Ceturtās nodaļas pārstāve

Korupcijas novēršanas jomā Inta Nolle darbojas vairāk nekā četrus gadus. Pirms tam strādājusi izglītības jomā, gūstot lielu pieredzi apmācību organizēšanā un vadīšanā. Kā KNAB lektore Inta ir novadījusi vairāk kā 300 dažādus apmācību pasākumus par dažādiem korupcijas novēršanas jautājumiem, tai skaitā par korupcijas riskiem un to novēršanu publiskajos iepirkumos gan valsts pārvaldes iestādēm, gan uzņēmumiem. Inta ir aktīvi darbojusies arī starptautiskā līmenī, vadot apmācības par korupcijas risku identificēšanu un pasākumiem to novēršanai (Uzbekistānā, Maķedonijā), gan daloties ar Latvijas pieredzi pretkorupcijas izglītošanas un sabiedrības izglītošanas jomā ārvalstu delegācijām.Tāpat Inta ir piedalījusies vairākās starptautiskās konferencēs, t.sk. OECD SPIO darba grupā, kurās pasākumu dalībniekus iepazīstinājusi ar iestādes kompetenci un KNAB pieredzi korupciju risku identificēšanas un novēršanas sistēmu Latvijā.


Pasākumā iesaistītās iestādes pateicas visiem interesentiem, kā arī pasākuma norises vietu pārstāvjiem par tehnisko atbalstu semināra rīkošanā.

Plašāka informācija par Konkurences padomes semināru iespējām Jūsu pārstāvētajā uzņēmumā, asociācijā vai iestādē

Papildu informācija

Paula Vilsone
Konkurences padomes
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67365210
E-pasts: paula.vilsone@kp.gov.lv