Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tirgus dalībnieki pirms vienošanās noslēgšanas var Konkurences padomei iesniegt izvērtēšanai paziņojumu par vienošanos, ja tās mērķis vai sekas var ierobežot, kavēt vai deformēt konkurenci Latvijas teritorijā.
Paziņojumu var neiesniegt, ja vienošanās ir atļauta saskaņā ar vispārējiem vai nozaru principiem.
Izskatot paziņojumu Konkurences padome var pieņemt lēmumu par vienošanās atļaušanu, atļaušanu ar nosacījumiem vai aizliegšanu.
Vienošanās atļauja var tikt piešķirta uz noteiktu termiņu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Tirgus dalībnieki pirms vienošanās noslēgšanas var Konkurences padomei iesniegt izvērtēšanai paziņojumu par vienošanos, ja tās mērķis vai sekas var ierobežot, kavēt vai deformēt konkurenci Latvijas teritorijā. Paziņojumu var neiesniegt, ja vienošanās ir atļauta saskaņā ar vispārējiem vai nozaru principiem. Izskatot paziņojumu Konkurences padome var pieņemt lēmumu par vienošanās atļaušanu, atļaušanu ar nosacījumiem vai aizliegšanu. Vienošanās atļauja var tikt piešķirta uz noteiktu termiņu.

    Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz ziņojums par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā minētajām vienošanās. Ziņojumu noformē atbilstoši 29.09.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.799.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.