Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Jebkura persona

Klātienē

Jebkura privātpersona var griezties Konkurences padomē ar jautājumu, kas saistīts ar konkurences tiesībām. Konsultācijas ir iespējams saņemt mutiskā un rakstiskā veidā. Pēc lūguma Konkurences padome sniedz uzziņu par tiesībām.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai e-pastu, klientam jāiesniedz mutveida vai rakstveida iesniegums.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.