Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona

Klātienē

Konkurences padome izvērtē piegādātāju ziņas par faktiem, uz kuru pamata var konstatēt Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumu. Likums attiecas uz mazumtirgotājiem, aizliedz viņiem veikt negodīgas darbības un noteikt netaisnīgus termiņus norēķiniem par piegādātajām precēm, kā arī paredz atbildību par izdarītajiem pārkāpumiem.

Procesa Apraksts

  1. Pieprasīšanas solis
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai e-pastu, iesniedzot iesniegumu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.