Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jebkura persona, kurai Konkurences likuma pārkāpuma dēļ ir radies vai var rasties tiesību vai tiesisko interešu aizskārums, vai pārkāpumā iesaistītā persona var iesniegt Konkurences padomei attiecīgu iesniegumu.

Procesa apraksts

  • Pakalpojuma pieprasīšana

    Jāiesniedz iesniegums, norādot uz informāciju, kas varētu būt būtiska problēmas identificēšanai un liecināt par konkurences tiesību pārkāpumu, un/vai norādes par iesniedzēja ieinteresētību likuma pārkāpuma novēršanā. Atbilstoši Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 8. punktam, Konkurences padome pieņem lēmumus par iesniegumu un sūdzību izskatīšanu. 
    Saziņai un dokumentu apmaiņai ar Konkurences padomi aicinām izmantot Konkurences padomes e-adresi.

  • Pakalpojuma saņemšana

    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Normatīvie akti