Covid-19 vīrusa izplatība un ar to saistītie riski attiecībā uz tirdzniecības ierobežojumiem