Ja semināru plāno apmeklēt vairāki uzņēmuma / iestādes / organizācijas dalībnieki, lūdzu, norādiet dalībnieku skaitu. 
Ja ir jautājumi, uz kuriem atbildi vēlaties gūt šī semināra laikā, lūdzu, norādiet!