Ja semināru plāno apmeklēt vairāki uzņēmuma / iestādes / organizācijas dalībnieki, lūdzu, norādiet dalībnieku skaitu.