Konkurences padome (KP) veic apvienošanā lietas KL/2.2-4.1/24/6 Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Stiga RM" un SIA “Rīgas meži” aktīvu “Norupe” apvienošanos izpēti. Pamatojoties uz Konkurences likuma (KL) 9. panta piektās daļas 1. punktu, KP lūdz līdz 23.04.2024. sniegt tālāk norādīto informāciju.

Vai tirgus dalībnieka piedāvātajai/-am produkcijai/ pakalpojumam piemīt tādas īpašības (kvalitāte, cena, inovācija), kuru dēļ to nav iespējams aizstāt ar citu ražotāju/piegādātāju produkciju/pakalpojumu?

Lūdzu sniegt viedokli par ienākšanas barjerām tirgū (normatīvās, tehnoloģiskās, finansiālās u.c.), kas varētu traucēt tirgus dalībniekiem iegūt un saglabāt nozīmīgu klātbūtni tirgū.

Kādus iespējamos riskus konkurencei, kas varētu rasties Apvienošanās rezultātā, Jūs saredzat?

Kādu pozitīvu ietekmi uz konkurenci, kas varētu rasties Apvienošanās rezultātā, Jūs saredzat?

Komentāri par ierobežotas pieejamības informāciju.
Papildu komentāri
Kontaktinformācija: