Burti
A  A  A

Kontakti

Iestādes struktūrvienību vadītāju kontaktinformācija

Ieva Šmite-Antoņenko

Aizliegtu vienošanos departamenta direktore
Tālrunis: 27885666, 67365221
E-pasts: ieva.smite-antonenko@kp.gov.lv
Antis Apsītis

Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs
Tālrunis: 67365227
E-pasts: antis.apsitis@kp.gov.lv

Ilze Tarvāne


Analītiskā departamenta direktore
Tālrunis: 67365220
E-pasts: ilze.tarvane@kp.gov.lv

Irēna Ivbule


Administratīvās nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67282844 
E-pasts: irena.ivbule@kp.gov.lv

Artūrs Kuka


Ekonomiskās analīzes nodaļas vadītājs
Tālrunis: 67365214
E-pasts: arturs.kuka@kp.gov.lv

Jūlija Linkeviča


Stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāja
Tālrunis: 67287174
E-pasts: julija.linkevica@kp.gov.lv

Valentīns Hitrovs


Juridiskā departamenta direktors
Tālrunis: 67365226
E-pasts: valentins.hitrovs@kp.gov.lv

Dita Dzērviniece


Padomniece konkurences politikas jomā
Tālrunis: 67365225
E-pasts: dita.dzerviniece@kp.gov.lv


Plašsaziņas līdzekļiem


Paula Vilsone


Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67365210

E-pasts: paula.vilsone@kp.gov.lv

Zane Gorškova

Komunikācijas speciāliste
Tālrunis: 67365216 
E-pasts: zane.gorskova@kp.gov.lvApmeklētāju pieņemšana

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama vai pilnvarota amatpersona pēc iepriekšēja pieraksta pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00. Tālrunis: 67282865.

Konkurences padomes Izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička pēc iepriekšēja pieraksta pieņem apmeklētājus otrdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00. Tālrunis: 67282865.


Elektronisko dokumentu pieņemšana

Saskaņā ar LR Elektronisko dokumentu likumu un sakarā ar to, ka Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs piedāvā droša elektroniskā paraksta pakalpojumu, Konkurences padome pieņem no iesniedzējiem elektroniski parakstītus dokumentus.


Ja Jūs vēlaties iesniegt Konkurences padomei dokumentu elektroniski (iesniegumu, sūdzību u.tml.), noformējiet to saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 473, elektroniski parakstiet, pievienojiet laika zīmogu un sūtiet uz adresi konkurence@kp.gov.lv. Pilna informācija par elektroniskā paraksta iegūšanu un izmantošanu ir pieejama LVRTC mājas lapā vai www.eparaksts.lv.

Pēc elektroniski parakstīta dokumenta saņemšanas Konkurences padomē uz elektroniskā pasta adresi, no kuras tika saņemts sūtījums, vienas darba dienas laikā tiks nosūtīts apstiprinājums par dokumenta saņemšanu.


    

    

Pieteikties uz tikšanos

Piesakieties uz tikšanos ar kādu no Konkurences padomes pārstāvjiem.


Konkurences padomes darba laiks

Pirmdien līdz ceturtdien no plkst. 8.15 līdz 17.00

Piektdien no 8.15 līdz 15.45


Konkurences padome

Brīvības iela 55, 2. korp., Rīga, LV-1010

Tālrunis: +371 67282865

Fax: +371 67242141

E-pasts: konkurence@kp.gov.lv

Reģ. Nr: 90000433377

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr: LV70TREL2120040004000Rekvizīti apvienošanās nodevai

Saņēmējs: Valsts kase 

Reģistrācijas numurs: 90000050138 

Kods: TRELLV22 

Konta numurs: LV96TREL1060120939900

Sākot no 2017. gada 1. janvāra

Rekvizīti naudas sodu samaksai

Saņēmējs: Valsts kase 

Reģistrācijas numurs: 90000050138 

Kods: TRELLV22 

Konta numurs: LV78TREL1060001019900

Maksājuma uzdevumā norādāms lēmuma, ar kuru piemērots naudas sods, numurs un datums