KP atklāj problēmas līgumsodu piemērošanas kārtībā starp mazumtirgotājiem un piegādātājiem COVID-19 laikā
Konkurences padome veikusi Ekspress veikalu tirgus uzraudzību un secina, ka Ekspress veikalu ienākšana mazumtirdzniecības tirgū nerada būtisku ietekmi uz tirgus struktūras izmaiņām
Konkurences padome konstatē konkurences neitralitātes pārkāpuma risku asenizācijas pakalpojumu jomā - Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Jēkabpils ūdens” rīcības rezultātā ir ierobežota privāto asenizatoru darbība tirgū.