Error message

Advanced search
An illegal choice has been detected. Please contact the site administrator.
    Clear filters
    Annual report 2020
    KP atklāj problēmas līgumsodu piemērošanas kārtībā starp mazumtirgotājiem un piegādātājiem COVID-19 laikā
    Konkurences padome veikusi Ekspress veikalu tirgus uzraudzību un secina, ka Ekspress veikalu ienākšana mazumtirdzniecības tirgū nerada būtisku ietekmi uz tirgus struktūras izmaiņām