Burti
A  A  A

Darbības virzieni

Negodīga mazumtirdzniecības prakse


Vēsturiskais Konkurences likuma regulējums, kas bija spēkā līdz 2016.gada 1.janvārim ir Dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīga izmantošana.

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses mazumtirdzniecībā.

Likums aizliedz veikt negodīgas darbības un noteikt netaisnīgus termiņus norēķiniem par piegādātajām precēm, kā arī paredz atbildību par izdarītajiem pārkāpumiem.