Burti
A  A  A

Normatīvie akti

Latvijas konkurences normatīvie akti

Konkurences padomes reglaments 

KONKURENCES LIKUMS (04.10.2001)

Konkurences likuma vēsture

Ministru kabineta noteikumi:

Konkurences padomes nolikums (Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.795. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 02.10.2008., Nr. 153)

Noteikumi par valsts nodevu par apvienošanās izvērtēšanu (Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumi Nr.362. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15.06.2016., Nr. 115)

Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem (Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumi Nr.179. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31.03.2016., Nr. 62) 

Noteikumi par atsevišķu vertikālo vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam (Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.797. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 02.10.2008., Nr. 153) 

Noteikumi par atsevišķu horizontālo sadarbības vienošanos nepakļaušanu Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktajam vienošanās aizliegumam (Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.798. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 02.10.2008., Nr. 153) 

Kārtība, kādā iesniedz un izskata ziņojumu par tirgus dalībnieku vienošanos (Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.799. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 02.10.2008., Nr. 153) 

Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos (Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi Nr.800. Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 03.10.2008., Nr. 154)