Burti
A  A  A

Saites

Latvijas resursi

Latvijas valsts portāls (Pakalpojumu katalogs, e-pakalpojumi, interneta resursi) www.latvija.lv

Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze tpi.mk.gov.lv

Ministru kabinets www.mk.gov.lv

Ekonomikas ministrija www.em.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs www.ptac.gov.lv

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija www.sprk.gov.lv

Starptautiskie resursi

Igaunijas konkurences padome http://www.konkurentsiamet.ee

Lietuvas konkurences padome http://kt.gov.lt/

Saites uz visu Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences uzraudzības iestāžu mājas lapām http://ec.europa.eu/

Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektoriāts http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences nodaļa www.oecd.org

Eiropas konkurences iestāžu tīklshttp://ec.europa.eu/

Starptautiskais konkurences iestāžu tīkls http://www.internationalcompetitionnetwork.org

 

Citas Reklāmas likuma ievērošanu uzraugošās iestādes*

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (uzrauga Reklāmas likuma un ar to cieši saistītus jautājumus skarošā Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma ievērošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā) www.ptac.gov.lv

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (uzrauga Reklāmas likuma ievērošanu radio un televīzijā) www.nrtp.lv

Veselības inspekcija (uzrauga Reklāmas likuma ievērošanu zāļu reklāmas jomā) www.vi.gov.lv

Pārtikas un veterinārais dienests (uzrauga Reklāmas likuma ievērošanu veterināro zāļu jomā) www.pvd.gov.lv

 

* Konkurences padome uzrauga reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, ja pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei. Vairāk informācijas šeit