Burti
A  A  A

Saites

Latvijas resursi

Latvijas valsts portāls (Pakalpojumu katalogs, e-pakalpojumi, interneta resursi) 

Ministru kabinets

Ekonomikas ministrija

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija


Starptautiskie resursi

Igaunijas konkurences padome

Lietuvas konkurences padome

Saites uz visu Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences uzraudzības iestāžu mājas lapām

Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektoriāts 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences nodaļa 

Eiropas konkurences iestāžu tīkls

Starptautiskais konkurences iestāžu tīkls


Citas Reklāmas likuma ievērošanu uzraugošās iestādes*

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (uzrauga Reklāmas likuma un ar to cieši saistītus jautājumus skarošā Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma ievērošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā) 

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (uzrauga Reklāmas likuma ievērošanu radio un televīzijā) 

Veselības inspekcija (uzrauga Reklāmas likuma ievērošanu zāļu reklāmas jomā) 

Pārtikas un veterinārais dienests (uzrauga Reklāmas likuma ievērošanu veterināro zāļu jomā) 

*Konkurences padome uzrauga reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, ja pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei