Burti
A  A  A

Saņemts jauns vienošanās ziņojums11.02.2016. Konkurences padome saņēma izvērtēšanai ziņojumus, kuros paredzēts, ka SIA “Proks” noslēdz vienošanās ar deviņiem uzņēmumiem: SIA “AK Optimus”, SIA “Elektrons & K”, SIA “Falkors”, SIA “INK-99”, Aulejas pagasta ZS “Jaunzemji”, SIA “Linda-1”, SIA servis-komercfirma “Kvarcs”, SIA “TCA” un SIA “ALETE”.

Lēmums par vienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem mēneša laikā no ziņojuma iesniegšanas dienas. Savukārt, ja ir nepieciešama papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās vienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu vienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājas lapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par vienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.


Nepaziņotas un neatļautas tirgus dalībnieku vienošanās ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Tomēr tādas vienošanās, kas veicina preču ražošanas vai realizācijas uzlabošanu vai ekonomisko attīstību, radot labumu patērētājiem, no aizlieguma tiek atbrīvotas. Būtiski, ka šīs vienošanās nedrīkst uzlikt iesaistītajiem uzņēmumiem ierobežojumus, kuri nav nepieciešami minēto mērķu sasniegšanai, kā arī nedrīkst dot iespēju likvidēt konkurenci ievērojamā konkrētā tirgus daļā.

Tirgus dalībnieki pirms vienošanās noslēgšanas, kā arī pirms tās spēkā stāšanās, ja par šo vienošanos nav ierosināta lieta, ir tiesīgi lūgt Konkurences padomes vērtējumu un atļauju vienošanās īstenošanai. Ja vienošanās atbilst augstāk minētajiem kritērijiem, Konkurences padome ir tiesīga to atļaut vai atļaut ar nosacījumiem uz noteiktu termiņu.

Plašāka informācija par vienošanās gadījumiem, kas atbrīvoti no aizlieguma