Burti
A  A  A

KP uzņem Londonas Karaliskās koledžas emeritēto profesoru Ričardu Višu QC (Hon)Šī gada 30.maijā Latvijas Konkurences padomē viesojās Londonas Karaliskās koledžas emeritētais profesorsRičards Višs (Richard Whish) QC (Hon).

Pasaulē augstu novērtētais konkurences tiesību speciālists tikās ar Konkurences padomes locekļiem un pārrunāja konkurences tiesību efektīvas piemērošanas jautājumus, aplūkojot kriminālatbildības praksi citu valstu jurisdikcijās, lietu prioritizāciju konkurences iestādēs, kā arī nepieciešamību nodrošināt pilnīgu konkurences iestādes neatkarību, jo tikai šāda iestāde var izpelnīties sabiedrības uzticību un darboties patiesi objektīvi.

Attēlā: KP loceklis J.Račko, KP loceklis Dz.Striks, emeritētais profesorsR.Višs QC (Hon), KP priekšsēdētāja S.Ābrama

Emeritētais profesorsRičards Višs apmeklēja Latviju, lai sniegtu Latvijas tiesību institūta organizētu Eiropas Savienības konkurences tiesību vieslekciju„Tirgus varas nozīme Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanā un kā to izmērīt”. Lekcijas ietvaros profesors pārrunāja tirgus varas, konkrētā tirgus un pārkāpuma mērķa un seku konceptu problemātiku Eiropas un pasaules konkurences tiesībās.