Burti
A  A  A

Struktūra. Darbinieki.

Priekšsēdētājs

Skaidrīte Ābrama 

  • Biogrāfija        
  • Apstiprināta amatā 2012.gada 12.jūnijā. S. Ābrama atkārtoti apstiprināta Konkurences padomes priekšsēdētājas amatā 2017. gada 20. jūnijā.
  • Konkurences padomes priekšsēdētāja pilnvaru laiks ir pieci gadi. 
  • Konkurences padomes priekšsēdētāju var iecelt amatā atkārtoti.