Burti
A  A  A

Mērķis. Uzdevumi. Darbība.

Konkurences kultūras veicināšana

Būtiska vieta līdzās KP izmeklēšanas darbībām būs daudzveidīgam konkurences kultūras veicināšanas pasākumu klāstam, lai preventīvi novērstu pārkāpumu rašanās iespējamību.

Kultūras veicināšanas pasākumi aptvers gan izglītojošas, gan informējošas aktivitātes uzņēmējiem, pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, publisko iepirkumu rīkotājiem un augstskolu studentiem. Ir daudz aktuālu tematu, kas jāskaidro, piemēram, Konkurences likuma piemērošana praksē, atļautas un aizliegtas sadarbības iespējas starp uzņēmējiem, konkurences neitralitāte, pamatprincipi, kas komercdarbībā jāievēro pašvaldībām u.c. jautājumi.

Vienu no šādiem aktuāliem tematiem atklāja KP  2016. gadā veiktās sabiedriskās domas pētījuma rezultāti. Proti, 76 % no aptaujātajiem uzņēmējiem Latvijā nav bijuši informēti par iecietības programmu. Iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijā aizvien tiek kūtri izmantotas iecietības programmas piedāvātās iespējas – uzņēmumiem, kas ir iesaistīti aizliegtā vienošanā, par to pirmajiem ziņot KP un pretendēt gan uz atbrīvojumu no naudas soda, gan gadu ilgā lieguma piedalīties publiskajos iepirkumos.

Jānorāda, ka konkurences kropļojumi normatīvajā regulējumā un publisku personu darbībās tiks mazināti, izmantojot konkurences advokatūras jeb aizstāvības instrumentus – diskusijas, iebildumus, pārliecināšanu, priekšlikumus. KP arī turpinās konsultēt publiskas personas – valsti un pašvaldības – un to kapitālsabiedrības par komercdarbības atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta normām. Tāpat tiks turpināts uzraudzīt un veicināt korektas attiecības starp mazumtirgotājiem un piegādātājiem, efektīvi piemērojot Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumu, kā arī izglītot tiesnešus par Konkurences likuma piemērošanas aktualitātēm un jauno normatīvo regulējumu par to zaudējumu atlīdzību, kas radušies no konkurences tiesību pārkāpumiem.

2017. gada 12. novembrī konkurences uzraudzībai Latvijā apritēs 25. gadskārta un tas būs piemērots brīdis atskatīties uz konkurences attīstības procesiem Latvijā un konkurences politikas turpmākajiem izaicinājumiem.