Burti
A  A  A

Karjeras iespējas

nav

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Konkurences padomes locekļa amatu

Konkurences padome nodrošina iespēju katram tirgus dalībniekam veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos, kā arī veicināt konkurences attīstību visos tautsaimniecības sektoros sabiedrības interesēs.

Mūsu pamatvērtības: tiesiskums, profesionalitāte, neatkarība.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • īstenot valsts politiku konkurences tiesību jomā, veicinot tautsaimniecības attīstību;
 • piedalīties iestādes darbības stratēģijas izstrādē un ieviešanā;
 • lēmējinstitūcijas (padomes) sastāvā lemt par konkurences lietu, tirgu uzraudzības un citiem izskatāmajiem jautājumiem;
 • piedalīties normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē;
 • pārstāvēt iestādi citās organizācijās, darba grupās un apspriedēs;
 • sniegt priekšlikumus iestādes darbības efektivizēšanai, aktīvi iesaistīties pārmaiņu vadībā.

Prasības amata pretendentam/-ei:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlams ekonomikas, vadības vai tiesību zinātņu jomā);
 • zināšanas un izpratne par konkurences tiesībām un to piemērošanu;
 • izpratne par konkurences ekonomiskiem aspektiem, tirgus izpētes metodoloģiju un ekonomiskās analīzes pielietošanu;
 • vadības, organizēšanas un stratēģiskās plānošanas prasmes (vēlama pieredze vadošā amatā ne mazāk par trim gadiem);
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
 • analītiskā domāšana un stratēģiskais redzējums;
 • labas sadarbības un publiskās uzstāšanās prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • daudzveidīgu un aizraujošu darbu profesionāļu komandā;
 • iespēju iegūt jaunas zināšanas un pieredzi, strādājot pasaulē atzītā organizācijā;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • amatalgu no 2500 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma dokumentus (motivēts pieteikums, autobiogrāfija (CV)) pretendentiem/-ēm jāiesniedz līdz 19. septembrim, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vakances@em.gov.lv, vai Ekonomikas ministrijā (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1519). Tālrunis uzziņām 67013183.