Burti
A  A  A

Karjeras iespējas

Karjera

Konkurences padome aicina pievienoties komandai

Saskaņā ar Global Competition Review vērtējumu Latvijas Konkurences padome ir atzīta par vienu no vadošajām konkurences iestādēm pasaulē savu darba rezultātu un organizācijas efektivitātes dēļ.  

Konkurences padomē strādā dažādu jomu eksperti, kuri ikdienā izvērtē konkurences jautājumus, kā arī piedalās valsts politikas veidošanā. Starptautiskā vide mūsu darbiniekiem sniedz iespēju nepārtraukti attīstīties un darbā izmantot citu valstu pieredzi un jaunas metodes. Mūsu mērķis ir veidot godīgu un vienlīdzīgu konkurences vidi visas sabiedrības – patērētāju un uzņēmēju – interesēs. 

Mūsu pamatvērtības ir taisnīgums, profesionalitāte un neatkarība.


Aicinām pievienoties mūsu komandai

Analītiskā departamenta EKSPERTU/I

Pienākumi:

 • Izmeklēt konkurences tiesību pārkāpumu lietas un izstrādāt lēmumu projektus;
 • Veikt  tirgus uzraudzības un izskatīt iesniegumus;
 • Sadarboties ar citām valsts, pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām;
 • Līdzdarboties Konkurences padomes pārstāvībā tiesā;
 • Pārstāvēt Konkurences padomi darba grupās Latvijā un ārvalstīs.

Mūsu prasības: 

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • Augstākā juridiskā vai ekonomiskā izglītība;
 • Izpratne par konkurences tiesību piemērošanu;
 • Analītiskās spējas, liela apjoma informācijas strukturēšanas prasmes;
 • Spēja veidot gramatiski, stilistiski un juridiski pareizu tekstu latviešu valodā;
 • Angļu valodas prasmes ne zemākas par vidējā līmeņa 2.pakāpi (B2).

Mēs piedāvājam:

 • Daudzveidīgu un aizraujošu darbu profesionāļu komandā;
 • Iespēju iegūt jaunas zināšanas un pieredzi strādājot pasaulē atzītā organizācijā;
 • Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un labus darba apstākļus;
 • Amatalgu sākot no 1100 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli, lūdzam iesniegt līdz 2019. gada 3. martam uz e-pastu: konkurence@kp.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67365219. Pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu.