Burti
A  A  A

Karjeras iespējas

nav


Saskaņā ar Global Competition Review vērtējumu Latvijas Konkurences padome ir atzīta par vienu no vadošajām konkurences iestādēm pasaulē savu darba rezultātu un organizācijas efektivitātes dēļ. Konkurences padomē strādā dažādu jomu eksperti, kuri ikdienā izvērtē konkurences jautājumus, kā arī piedalās valsts politikas veidošanā. Starptautiskā vide mūsu darbiniekiem sniedz iespēju nepārtraukti attīstīties un darbā izmantot citu valstu pieredzi un jaunas metodes. Mūsu mērķis ir veidot godīgu un vienlīdzīgu konkurences vidi visas sabiedrības – patērētāju un uzņēmēju – interesēs.

Mūsu pamatvērtības – taisnīgums, profesionalitāte un neatkarība.

Ja vēlies pievienoties mūsu komandai – piesakies eksperta/es amatam!

 

Pienākumi:

 • Piedalīties aizliegtu vienošanos pārkāpumu izmeklēšanā, veicot procesuālās darbības, t.sk.,elektronisko pierādījumu iegūšanu un analīzi;
 • Izskatīt iesniegumus un sūdzības, ka arī piedalīties tirgu uzraudzībā;
 • Sadarboties ar citām valsts institūcijām, gan lietu izpētes ietvaros, gan organizējot kopīgus seminārus tirgus dalībniekiem.
 • Līdzdarboties Konkurences padomes pārstāvībā tiesā;
 • Piedalīties darba grupās Latvijā un ārvalstīs.

Mūsu prasības:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • Augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • Izpratne par konkurences tiesību piemērošanu;
 • Analītiskās spējas, argumentēšanas un informācijas strukturēšanas prasmes;
 • Spēja veidot gramatiski, stilistiski un juridiski pareizu tekstu;
 • Angļu valodas prasmes ne zemākas par vidējā līmeņa 2. pakāpi (B2).

Mēs piedāvājam:

 • Daudzveidīgu un aizraujošu darbu profesionāļu komandā;
 • Iespēju iegūt jaunas zināšanas un pieredzi, strādājot pasaulē atzītā organizācijā;
 • Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un labus darba apstākļus;
 • Amatalgu, sākot no 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt līdz 2018. gada 23. septembrim uz e-pastu konkurence@kp.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67282865.

Pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu.