Burti
A  A  A

Publikācijas

Aktualitātes

20/05/2019

Eiropas Savienības direktīva ierobežos netaisnīgu tirdzniecības praksi visā pārtikas piegādes ķēdē


Latvijai līdz 2021. gada 1. maijam nacionālajos tiesību aktos jāpārņem Eiropas Savienības (ES) direktīva, kuras mērķis ir ierobežot negodīgas tirdzniecības prakses visā pārtikas piegādes ķēdē, lai aizsargātu ES lauksaimniekus. Latvijā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā (NMPAL) pašlaik ir ieviestas vai daļēji ieviestas vairākas direktīvā noteiktās prasības, tomēr tās attiecas uz atseviš...

Lasīt vairāk


16/05/2019

KP saņem starptautisku apbalvojumu par piedāvāto rosinājumu atvērt konkurencei transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles tirgu


Konkurences padome (KP) Pasaules Bankas grupas un Starptautiskā Konkurences tīkla (ICN) rīkotajā Konkurences advokācijas konkursā (Competition Advocacy Contest) 2018-2019 saņēmusi augstāko apbalvojumu par iestādes piedāvāto rosinājumu atvērt brīvai konkurencei transportlīdzekļu tehniskā stāv...

Lasīt vairāk


14/05/2019

KP ļauj divu franšīzes veikalu ķēdes ELVI uzņēmumu apvienošanos


7. maijā Konkurences padome pieņēma lēmumu atļaut SIA „VITA mārkets” iegūt tiesības izmantot SIA „VEINA PLUS” aktīvus, tai skaitā nomāt tirdzniecības telpas Lielvārdē, Lāčplēša ielā 23B. Abi uzņēmumi darbojas franšīzes veikalu ķēdē ELVI, un tirgus dalībnieku maiņa konkrētajās tirdzniecības platībās neradīs kaitējumu konkurencei.

Lasīt vairāk


13/05/2019

Rīgā viesosies Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas


Piektdien, 17. maijā, plkst. 10.00 Latviešu biedrības nama Zelta zālē ar vieslekciju “Eiropas Savienības Pamattiesību harta un dalībvalstu tiesas: dalītā lojalitāte?” (The EU Charter of Fundamental Rights and the National Courts: Divided Loyalties?) uzstāsies Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas. Biedrības “Latvijas tiesību institūts” rīkotā T. Trimidas...

Lasīt vairāk


10/05/2019

Konkurences padome aicina sniegt viedokli par konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīniju projektu


Konkurences padome (KP) aicina ieinteresētās puses līdz 24. maijam iepazīties un izteikt viedokli par iestādes sagatavoto konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīniju projektu. Dokumenta mērķis ir veicināt publisku personu izpratni par konkurences neitralitāti un grozījumiem Konkurences likumā, tādējādi stiprinot brīvas un godīgas konkuren...

Lasīt vairāk


07/05/2019

Konkurences padome uzvar pēdējo energobūvniecības karteļa tiesvedību


Līdz ar pēdējo Augstākās tiesas spriedumu 26. aprīlī labvēlīgi noslēdzās Konkurences padomes (KP) tiesvedību sērija par 2013. gadā konstatēto energobūvniecības karteli, kurā 26 uzņēmumi apzināti kropļoja konkurenci un sadārdzināja cenas vairāk nekā 300 iepirkumos. Uzņēmumiem tika piemērots naudas sods kopumā 2 862 187 eiro apmērā. Teju sešu gadu garumā KP tiesājās ar 22 n...

Lasīt vairāk


02/05/2019

KP atļauj SIA “Latvijas Propāna gāze” nomāt autogāzes uzpildes staciju Rīgā, Buļļu ielā 2a


26. aprīlī Konkurences padome pieņēma lēmumu atļaut SIA “Latvijas Propāna gāze” iegūt valdījumā uz nomas līguma pamata no SIA “NESTE LATVIJA” autogāzes uzpildes staciju, kas atrodas Rīgā, Buļļu ielā 2a. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

Lasīt vairāk


26/04/2019

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


11.04.2019. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu par darījumu, ar kuru SIA „VITA mārkets” iegūst izšķirošu ietekmi pār SIA „VEINA PLUS”.  Abi minētie uzņēmumi darbojas franšīzes veikalu ķēdes ELVI ietvaros. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēn...

Lasīt vairāk


24/04/2019

Par dalību kartelī KP piemēro 2,4 milj. eiro sodu t.s. nanoūdens lietā iesaistītajiem uzņēmumiem


12. aprīlī Konkurences padome (KP) konstatēja sešu pretendentu īstenotu un pasūtītāja atbalstītu aizliegtu vienošanos divās pašvaldības uzņēmuma SIA “Rīgas satiksme” cenu aptaujās par nano tehnoloģiskās ķīmijas piegādi. Par apzinātu konkurences kropļošanu pasūtītājam SIA “Rīgas satiksme” un pretendentam SIA “Sava arhitektūra” kopumā piemērots 2...

Lasīt vairāk


16/04/2019

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


08.04.2019. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu par darījumu, ar kuru SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” iegūst nomas tiesības Buļļu ielā 2, Rīgā. Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums a) par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai b) papildu izpētes uzsākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļin...

Lasīt vairāk


04/04/2019

KP atļauj kredītinformācijas biroju vienošanos


28. martā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS “Kredītinformācijas Birojs” vienoties ar AS “CREFO Birojs” par kārtību, kādā tiks nodrošināta savstarpēja fizisku personu kredītinformācijas apmaiņa. Vienošanās abiem uzņēmumiem ļaus īstenot patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasības un neradīs iespēju likvidēt savst...

Lasīt vairāk


28/03/2019

Saeima atbalsta grozījumus Konkurences likumā konkurences kropļojumu novēršanai publisko personu darbībā


Šodien, 28. martā, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Konkurences likumā, kas sekmēs godīgas konkurences nodrošināšanu publisko personu (valsts un pašvaldību) un to dibināto kapitālsabiedrību darbībā. Līdz ar to turpmāk Konkurences likumā būs norma, kas dos iespēju Konkurences padomei efektīvāk vērsties pret publisku personu īstenotajiem konkurences kropļojumiem...

Lasīt vairāk


20/03/2019

KP informē t.s. nanoūdens lietas dalībniekus par iestādes iegūtajiem pierādījumiem saistībā ar iespējamu karteļa vienošanos


Konkurences padome (KP) informējusi pašvaldības uzņēmumu SIA “Rīgas satiksme” un vairākus tirgus dalībniekus par iestādes iegūtajiem pierādījumiem lietā par iespējamu aizliegtu vienošanos divās cenu aptaujās par nano tehnoloģiskās ķīmijas piegādi. Faktu vēstule ar iestādes konstatētajiem pierādījumiem ir noslēdzošā lietas izpētes stadija pirms lēmuma pieņemšanas. Cenu a...

Lasīt vairāk


19/03/2019

​Saņemts jauns vienošanās ziņojums


07.03.2019. Konkurences padome saņēma izvērtēšanai ziņojumu, kurā norādīts, ka AS “Kredītinformācijas Birojs” noslēdz vienošanos ar AS “CREFO Birojs”. Lēmums par vienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem mēneša laikā no ziņojuma iesniegšanas dienas. Savukārt, ja ir nepieciešama papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas te...

Lasīt vairāk


18/03/2019

​Dalība pilnsabiedrībā un apvienībā var palīdzēt stiprināt mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju


Ņemot vērā uzņēmēju interesi par atļautajām uzņēmēju sadarbības formām, Konkurences padome (KP) skaidro, ka uzņēmumi, kas vēlas piedalīties lielākajos iepirkumos, bet nespēj individuāli nodrošināt kvalifikācijas prasības, var veidot piegādātāju apvienības vai pilnsabiedrības. Tās pirmām kārtām ieteicams izmantot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai tie spētu piedalīties iepirkumos un stiprinātu taj...

Lasīt vairāk