Burti
A  A  A

Publikācijas

Aktualitātes

07/02/2013

Aizsargājot patērētāju intereses, KP uzliek nosacījumus aptieku darījumam


28.janvārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu piemērot saistošu noteikumu darījumam, kura ietvaros AS „Sentor Farm aptiekas” plāno iegādāties aptieku, kas atrodas Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas teritorijā. Saskaņā ar KP nolemto, lai iegādātos minēto aptieku, AS „Sentor Farm aptiekas” pirms tam jāpārdod tai piederošā aptieka, kas atrodas pretī Āgensk...

Lasīt vairāk


06/02/2013

Konkurences padomes priekšsēdētāja tiekas ar Latvijas pašvaldību izpilddirektoriem


Šodien, 6.februārī, Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama piedalīsies Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē, sniedzot prezentāciju, kā arī aicinot klātesošos uz diskusiju par šobrīd aktuālo konkurences tiesību problemātiku pašvaldību darbības kontekstā. Starp būtiskākajiem sarunas tematiem minama atkritumu apsaimnieko...

Lasīt vairāk


06/02/2013

KP un degvielas tirgotāji diskutē par konkurences risku novēršanu eiro ieviešanas laikā


Šodien, 6.februārī, Konkurences padomes telpās tiekas Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas un Konkurences padomes pārstāvji, lai kopīgi apzinātu iespējamos konkurences riskus eiro ieviešanas laikā, kā arī meklētu risinājumus, lai šādus riskus novērstu un nepieļautu. Tāpat tikšanās laikā paredzēts pārrunāt degvielas tirgus attīstības prognozes attie...

Lasīt vairāk


31/01/2013

Konkurences padome izveido īpašu karteļu apkarošanas vienību


No rītdienas, 1.februāra, Konkurences padomē (KP) darbu uzsāks jauna struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums – mērķtiecīga un koncentrēta cīņa pret karteļiem, gan atkājot un novēršot šādus pārkāpumus, gan informējot un izglītojot uzņēmumus un budžeta iestādes visā Latvijā. KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: „Pasaulē un arī...

Lasīt vairāk


28/01/2013

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


24.01.13. Konkurences padome saņēmusi SIA "AKSELSS", SIA "Aparts" un SIA "RusLatNafta" saīsināto apvienošanās ziņojumu. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā n...

Lasīt vairāk


25/01/2013

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


22.01.13. Konkurences padome saņēmusi SIA "EAST-WEST TRANSIT", SIA "Baltijas Degviela" un SIA "Baltijas Nafta" apvienošanās ziņojumu. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukā...

Lasīt vairāk


23/01/2013

KP atļauj apvienoties diviem dzīvnieku barības ražotājiem


11.janvārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut DLA International Holding AS iegūt tiešu izšķirošu ietekmi pār Hankkija-Maatalous Oy, iegādājoties 60% tā kapitāla daļu. Darījuma rezultātā Latvijā reģistrētie uzņēmumi SIA „Baltic Agro” un AS „Saldus Labība” kļūs par vienu tirgus dalībnieku ar SIA „Baltic Feed”.

Lasīt vairāk


17/01/2013

Konkurences padome noslēgusi transportbetona tirgus uzraudzību


Transportbetona tirgus uzraudzību Konkurences padome veica kā pēcpārbaudi iestādes 2008.gadā izskatītai lietai, kuras ietvaros tika pārbaudīts, vai SIA „Cemex” nav ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli pelēkā cementa vairumtirdzniecības tirgū. Toreiz Konkurences padome konstatēja, ka pārkāpums nav noticis, tomēr vienlaikus norādīja uz SIA „Cemex” īpašo atbildību ar s...

Lasīt vairāk


03/01/2013

KP soda AS „Drogas” par dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgu izmantošanu


2012.gada nogalē Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu piemērot AS „Drogas" naudas sodu Ls 18 967 apmērā par tirgus varas ļaunprātīgu izmantošanu. Uzspiežot netaisnīgus, nesamērīgus un nepamatotus sadarbības nosacījumus vairumtirdzniecības uzņēmumam SIA „Euro Cosmetics", AS „Drogas" veicināja tā maksātnespējas iestāšanos. Tāpat AS „Drogas" rīcība, pieprasot atlaides no...

Lasīt vairāk


03/01/2013

KP nekonstatē pārkāpumus piena kooperatīvu „Trikāta KS" un „Dzēse" darbībās


14.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu izbeigt lietu pret LPPKS „Trikāta KS" un PKS „Dzēse", jo uzņēmumu vienošanās par cenām atbilst Konkurences likumā noteiktajam izņēmumam no aizlieguma – ieguvumi ekonomiskajai attīstībai no šādas vienošanās pārsniedz tās radītos ierobežojumus konkurencei. Lietas ietvaros KP p...

Lasīt vairāk


27/12/2012

KP soda SIA „Eko osta” par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu


Konkurences padome (KP) par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu sodījusi kuģu radīto naftas atkritumu attīrīšanas uzņēmumu Rīgas brīvostā – SIA „Eko osta". Nepamatoti atsakot sadarbību SIA „Corvus Company", kas sniedz atkritumu savākšanas pakalpojumus kuģiem, SIA „Eko Osta" izslēgusi to no kuģu radīto naftas atkritumu savākšanas tirgus Rīgas...

Lasīt vairāk


18/12/2012

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


07.12.12. Konkurences padome saņēmusi SIA "Baltcom TV" un SIA "IZZI COM" apvienošanās ziņojumu. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļin...

Lasīt vairāk


17/12/2012

Lielajiem uzņēmumiem jāļauj pašiem izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju


Paužot atbalstu VARAM izstrādātajam noteikumu projektam, kas paredz izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tirgū, Konkurences padome (KP) norāda – ļaujot lielākajiem uzņēmumiem izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju neatkarīgi no pašvaldības izvēles, tirgū tiktu saglabāta konkurence, kas ilgtermiņā arī patērētājiem nodrošinātu izdevīgākas cenas un augstāku pakalpojumu kvalitāti.

Lasīt vairāk


11/12/2012

Publicēti ECN ziņojumi par izmeklēšanas procesu atšķirībām ES dalībvalstīs


Izvērtējot konkurences tiesību lietu izmeklēšanas procesu atšķirības ES dalībvalstīs, Eiropas Konkurences tīkla (ECN) ietvaros sagatavoti ziņojumi par nacionālo konkurences uzraudzības iestāžu izmeklēšanas tiesībām un lēmumu pieņemšanas tiesībām. Lai arī visās dalībvalstīs līdztekus nacionālajam konkurences tiesību regulējumam tiek pie...

Lasīt vairāk


10/12/2012

KP sniedz atbalstu tirgus ekonomikas stiprināšanai Moldovā


Decembra sākumā ar starptautisku konferenci Kišiņevā, Moldovā, noslēdzās divus gadus ilgušais Latvijas, Rumānijas, Austrijas un Moldovas konkurences iestāžu mērķsadarbības projekts, kura ietvaros stiprināta konkurences tiesību aizsardzība Moldovā, ļaujot valstij spert nākamo soli uz Eiropas Savienību orientētas politikas virzienā. Projekta laikā sas...

Lasīt vairāk