Burti
A  A  A

Publikācijas

Aktualitātes

20/05/2013

Konkurencei elektroenerģijas tirgū ir liels izaugsmes potenciāls


Uzņēmumiem, kas šobrīd pērk elektroenerģiju brīvajā tirgū, ir iespējams viegli mainīt piegādātājus, turklāt esošie piegādātāji spēj veiksmīgi konkurēt gan ar cenām, gan ar līguma nosacījumiem, tāpēc konkurence elektroenerģijas tirdzniecības tirgū var saasināties. Savukārt būtisks nosacījums veiksmīgai konkurencei pēc nākotnē paredzētās tirgus atvēršanas elektroenerģijas piegādei mājsaim...

Lasīt vairāk


16/05/2013

Iznācis ECN informatīvais biļetens ECN Brief


Iznācis otrais 2013.gada Eiropas Konkurences iestāžu tīkla (ECN) informatīvais biļetens ECN Brief, kurā apkopota informācija par ECN un tā dalībvalstu aktivitātēm konkurences uzraudzības jomā. ECN Brief veidots, lai atspoguļotu dalībvalstu paveikto konkurences aizsardzībai un veicināšanai, vienlaikus īpaši pievēršoties Eiropas Savienības konkurence...

Lasīt vairāk


16/05/2013

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


13.05.13. Konkurences padome saņēmusi AS "Virši-A", SIA "Viršu nekustamie īpašumi", SIA "SPACE", SIA "Eskāda" un SIA "APARTS" saīsināto apvienošanās ziņojumu. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša l...

Lasīt vairāk


10/05/2013

Namu apsaimniekošanas uzņēmumu strīdi risināmi tiesā


Pēc vairāku namu apsaimniekošanas uzņēmumu, kas saskārušies ar negodīgu konkurenci, iesniegumu saņemšanas Konkurences padome (KP) atgādina: negodīgas konkurences gadījumos uzņēmumi savas tiesības var aizstāvēt tiesā. Pēdējā gada laikā KP vairakkārt saņēmusi iesniegumus no namu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas saskārušies ar kon...

Lasīt vairāk


02/05/2013

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


26.04.13. Konkurences padome saņēmusi AS "Virši-A" un SIA "TILPUMS" saīsināto apvienošanās ziņojumu. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepiecie&s...

Lasīt vairāk


22/04/2013

KP priekšsēdētāja piedalās konkurences tiesībām veltītā konferencē Austrijā


Šī gada 18. aprīlī Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama piedalījās Austrijas konkurences iestādes un Austrijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras kopīgi rīkotā konferencē, kas bija veltīta konkurences tiesību pārkāpumu prevencijas jautājumiem. Skaidrīte Ābrama uzstājās ar lekciju par divu konkurences politikas aspektu - sodīšanas un konkure...

Lasīt vairāk


22/04/2013

Notiks seminārs par aktualitātēm konkurences tiesību jomā


Šī gada 25.aprīlī notiks seminārs par aktualitātēm konkurences tiesību jomā. Semināru organizē advokātu birojs "Borenius" sadarbībā ar Konkurences padomi. Semināra darba kārtība un pieteikšanās

Lasīt vairāk


17/04/2013

KP ar nosacījumiem atļauj Baltcom un Izzi apvienošanos


8.aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA „BALTCOM TV” un SIA „IZZI COM” apvienošanos. Tomēr, ja šie uzņēmumi uzvarēs tuvāko mēnešu laikā plānotajā valsts konkursā par zemes apraidi, tiem jāizstrādā un jāiesniedz KP nosacījumi, kurus tie ievēros, lai nepieļautu kaitējumu konkurencei. Ja uzņēmumi nespēs izstrādāt šādus nosacījumus, apvieno&...

Lasīt vairāk


16/04/2013

KP noslēdz autogāzes tirgus uzraudzību


Konkurences padome (KP) ir noslēgusi 2011.gada augustā uzsākto autogāzes tirgus uzraudzību, kas tika veikta, lai gūtu visaptverošu priekšstatu par konkurences situāciju dažādu veidu auto degvielas tirgos Latvijā. Šī uzraudzība tika veikta līdztekus degvielas tirgus uzraudzībai, kuras ietvaros tika ierosināta 2013.gada martā noslēgtā

Lasīt vairāk


10/04/2013

KP atkārtoti soda AKKA/LAA par pārmērīgu tarifu piemērošanu


2.aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par monopolstāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu sodīt autortiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrību AKKA/LAA, piemērojot tai sodu Ls 45 646 apmērā. AKKA/LAA mazajiem un vidējiem veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem par mūzikas atskaņošanu apmeklētājiem domātās telpās piemērojusi tarifu, kas ir ievērojami augstāks par līdzīgiem tarifiem ne vien Li...

Lasīt vairāk


05/04/2013

Konkurences padome aicina iepirkumu rīkotājus veicināt konkurenci


Vienlīdzīgas iespējas iepirkumu konkursos piedalīties iespējami plašam pretendentu skaitam veicina efektīvu konkurenci. Savukārt efektīva konkurence ļauj iepirkumu rīkotājiem saņemt iespējami labākos piedāvājumus. Tāpēc Konkurences padome ir aicinājusi iepirkumu rīkotājus, veidojot iepirkumu nolikumus, ievērot vienlīdzīgas konkurences principus, rūpīgi izvērtēt prasības un...

Lasīt vairāk


04/04/2013

Konkurences padome noslēdz degvielas tirgus izpēti


Konkurences padome (KP) ir noslēgusi degvielas mazumtirdzniecības tirgus izpēti – tās ietvaros tika veikta iestādes pastāvēšanas vēsturē plašākā datu analīze un secināts, ka degvielas mazumtirgotāji darbojas atbilstoši tirgus apstākļiem un to starpā nav konstatējama aizliegta vienošanās. 2010.gada pavasarī KP ierosināja lietu par...

Lasīt vairāk


28/03/2013

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


27.03.2013. Konkurences padome saņēmusi UAB "Malinvest" un AS "Rīgas Dzirnavnieks" apvienošanās ziņojumu. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepiecie&s...

Lasīt vairāk


28/03/2013

Notiks konference "Lietošanas instrukcija konkurences tiesībām"


Šī gada 10.aprīlī notiks konference "Lietošanas instrukcija konkurences tiesībām", ko organizē ZAB SKA sadarbībā ar Konkurences padomi. Konferences programma Konference ir bez maksas un notiks latviešu valodā.Pieteikšanās konfere...

Lasīt vairāk


05/03/2013

Iespēja lasīt īsumā par būtisko un aktuālo konkurences tiesībās - KP apkārtraksts


Meklējot iespējas palīdzēt uzņēmumiem labāk izprast un izmantot savas konkurences tiesības, kā arī dot iespēju vienkopus iepazīties ar būtiskākajiem konkurences uzraudzības jomas jaunumiem Latvijā un Eiropā, Konkurences padome ir sagatavojusi un turpmāk regulāri izdos apkārtrakstu „Konkurence tuvplānā". Kā saņemt: lai saņemtu apkārtrakstu bez maksas savā e-...

Lasīt vairāk