Burti
A  A  A

Publikācijas

Aktualitātes

28/02/2013

Aptaujā uzņēmēji nosauc problemātiskos tirgus un vērtē KP darbu


Noslēgusies aptauja, kuras ietvaros Konkurences padome (KP) apzināja uzņēmumu, asociāciju un advokātu biroju informētību par konkurences tiesībām un to piemērošanu. Aptaujas rezultāti ļaus pilnveidot KP darbību un savstarpējo sadarbību ar tirgus dalībniekiem un sabiedrību. Aptauja aptvēra trīs jautājumu lokus, kas ļāva noskaidrot uzņēmēju informētību, saņe...

Lasīt vairāk


27/02/2013

KP atļauj SIA „East-West Transit” nomāt naftas produktu bāzi un 14 DUS


15.februārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut degvielas tirgotājam SIA „East-West Transit” nomāt SIA „Baltijas Nafta” piederošo naftas produktu bāzi Valmierā un SIA „Baltijas Degviela” piederošas 14 degvielas uzpildes stacijas (DUS). Atļauja dota, jo darījums nerada kaitējumu konkurencei un ļauj stiprināt SIA „East-West Transit” konku...

Lasīt vairāk


20/02/2013

KP piedalās Latvijas Tirgotāju asociācijas padomes sēdē


Šodien, 20.februārī, Konkurences padomes pārstāvis, 2.analītiskā departamenta direktors Intars Birziņš, piedalījās Latvijas Tirgotāju asociācijas padomes sēdē, kurā Konkurences padome bija aicināta pārrunāt maksājumu karšu apkalpošanas problemātiku. Tikšanās laikā tika diskutēts par iespējām samaz...

Lasīt vairāk


18/02/2013

AS „Sadales tīkls" rīcība liedz efektīvi izvērtēt, vai tās rīkotajā iepirkumā noticis pārkāpums


Izplatot informāciju par vēršanos Konkurences padomē (KP) plašsaziņas līdzekļiem un tādējādi informējot iepirkuma pretendentus, kas tika turēti aizdomās par mākslīgu cenu sadārdzināšanu elektrolīniju trašu tīrīšanas iepirkumā, AS „Sadales tīkls" būtiski ierobežo iespējas pierādīt pārkāpumu. KP norāda – izmeklēšanas darbību veikšana pēc tam, kad pa...

Lasīt vairāk


07/02/2013

Aizsargājot patērētāju intereses, KP uzliek nosacījumus aptieku darījumam


28.janvārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu piemērot saistošu noteikumu darījumam, kura ietvaros AS „Sentor Farm aptiekas” plāno iegādāties aptieku, kas atrodas Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas teritorijā. Saskaņā ar KP nolemto, lai iegādātos minēto aptieku, AS „Sentor Farm aptiekas” pirms tam jāpārdod tai piederošā aptieka, kas atrodas pretī Āgensk...

Lasīt vairāk


06/02/2013

Konkurences padomes priekšsēdētāja tiekas ar Latvijas pašvaldību izpilddirektoriem


Šodien, 6.februārī, Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama piedalīsies Latvijas pašvaldību izpilddirektoru sanāksmē, sniedzot prezentāciju, kā arī aicinot klātesošos uz diskusiju par šobrīd aktuālo konkurences tiesību problemātiku pašvaldību darbības kontekstā. Starp būtiskākajiem sarunas tematiem minama atkritumu apsaimnieko...

Lasīt vairāk


06/02/2013

KP un degvielas tirgotāji diskutē par konkurences risku novēršanu eiro ieviešanas laikā


Šodien, 6.februārī, Konkurences padomes telpās tiekas Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas un Konkurences padomes pārstāvji, lai kopīgi apzinātu iespējamos konkurences riskus eiro ieviešanas laikā, kā arī meklētu risinājumus, lai šādus riskus novērstu un nepieļautu. Tāpat tikšanās laikā paredzēts pārrunāt degvielas tirgus attīstības prognozes attie...

Lasīt vairāk


31/01/2013

Konkurences padome izveido īpašu karteļu apkarošanas vienību


No rītdienas, 1.februāra, Konkurences padomē (KP) darbu uzsāks jauna struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums – mērķtiecīga un koncentrēta cīņa pret karteļiem, gan atkājot un novēršot šādus pārkāpumus, gan informējot un izglītojot uzņēmumus un budžeta iestādes visā Latvijā. KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: „Pasaulē un arī...

Lasīt vairāk


28/01/2013

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


24.01.13. Konkurences padome saņēmusi SIA "AKSELSS", SIA "Aparts" un SIA "RusLatNafta" saīsināto apvienošanās ziņojumu. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā n...

Lasīt vairāk


25/01/2013

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


22.01.13. Konkurences padome saņēmusi SIA "EAST-WEST TRANSIT", SIA "Baltijas Degviela" un SIA "Baltijas Nafta" apvienošanās ziņojumu. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukā...

Lasīt vairāk


23/01/2013

KP atļauj apvienoties diviem dzīvnieku barības ražotājiem


11.janvārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut DLA International Holding AS iegūt tiešu izšķirošu ietekmi pār Hankkija-Maatalous Oy, iegādājoties 60% tā kapitāla daļu. Darījuma rezultātā Latvijā reģistrētie uzņēmumi SIA „Baltic Agro” un AS „Saldus Labība” kļūs par vienu tirgus dalībnieku ar SIA „Baltic Feed”.

Lasīt vairāk


17/01/2013

Konkurences padome noslēgusi transportbetona tirgus uzraudzību


Transportbetona tirgus uzraudzību Konkurences padome veica kā pēcpārbaudi iestādes 2008.gadā izskatītai lietai, kuras ietvaros tika pārbaudīts, vai SIA „Cemex” nav ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli pelēkā cementa vairumtirdzniecības tirgū. Toreiz Konkurences padome konstatēja, ka pārkāpums nav noticis, tomēr vienlaikus norādīja uz SIA „Cemex” īpašo atbildību ar s...

Lasīt vairāk


03/01/2013

KP soda AS „Drogas” par dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgu izmantošanu


2012.gada nogalē Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu piemērot AS „Drogas" naudas sodu Ls 18 967 apmērā par tirgus varas ļaunprātīgu izmantošanu. Uzspiežot netaisnīgus, nesamērīgus un nepamatotus sadarbības nosacījumus vairumtirdzniecības uzņēmumam SIA „Euro Cosmetics", AS „Drogas" veicināja tā maksātnespējas iestāšanos. Tāpat AS „Drogas" rīcība, pieprasot atlaides no...

Lasīt vairāk


03/01/2013

KP nekonstatē pārkāpumus piena kooperatīvu „Trikāta KS" un „Dzēse" darbībās


14.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu izbeigt lietu pret LPPKS „Trikāta KS" un PKS „Dzēse", jo uzņēmumu vienošanās par cenām atbilst Konkurences likumā noteiktajam izņēmumam no aizlieguma – ieguvumi ekonomiskajai attīstībai no šādas vienošanās pārsniedz tās radītos ierobežojumus konkurencei. Lietas ietvaros KP p...

Lasīt vairāk


27/12/2012

KP soda SIA „Eko osta” par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu


Konkurences padome (KP) par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu sodījusi kuģu radīto naftas atkritumu attīrīšanas uzņēmumu Rīgas brīvostā – SIA „Eko osta". Nepamatoti atsakot sadarbību SIA „Corvus Company", kas sniedz atkritumu savākšanas pakalpojumus kuģiem, SIA „Eko Osta" izslēgusi to no kuģu radīto naftas atkritumu savākšanas tirgus Rīgas...

Lasīt vairāk