Burti
A  A  A

Publikācijas

Aktualitātes

13/11/2019

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


04.11.2019. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu par darījumu, ar kuru OÜ “MM Grupp” caur OÜ “UP Invest” iegūst vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār AS “IM Arvutid”, AS “IM Arvutid” Latvijas filiāli “Ideal solutions” un SIA “MacPeople”. OÜ “MM Grupp” veic konsultēšanu komercdarbībā un vadībzinībās, kā arī holdingkompāniju darbību. AS “IM Arvutid” un tās filiāle Latvij...

Lasīt vairāk


06/11/2019

​Konkurences padome atļauj kravas pārvadājumu nodrošinātāju apvienošanos


1. novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru AS “Freight One Company” plāno iegūt izšķirošu ietekmi pār publisku AS “Konteineru kravu pārvadājumu centrs “TransContainer””. KP konstatēja, ka plānotā apvienošanās neradīs būtisku kaitējumu k...

Lasīt vairāk


05/11/2019

​KP: Valsts un pašvaldības ierobežo uzņēmēju iespējas sniegt individuālo ūdens patēriņa skaitītāju maiņas pakalpojumu


Konkurences padome (KP) tirgus uzraudzībā identificē barjeras uzņēmēju ienākšanai un darbībai individuālo ūdens patēriņa skaitītāju maiņas un plombēšanas pakalpojuma tirgū. Tāpēc KP rosina gan pārskatīt normatīvajā regulējumā esošos ierobežojumus, gan pašvaldībām pārvērtēt, vai to kapitālsabiedrību darbība konkrē...

Lasīt vairāk


29/10/2019

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


21.10.2019. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu par darījumu, ar kuru SIA “BITE Latvija” iegūst izšķirošu ietekmi pār SIA “Baltcom”.  Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums a) par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai b) papildu izpētes uzsākšanu. Ja lietā nepieciešama...

Lasīt vairāk


24/10/2019

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


09.10.2019. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu par darījumu, ar kuru AS Freight One Company iegūst izšķirošu ietekmi pār publisku AS “Konteineru kravu pārvadājumu centrs “TransContainer””. Saskaņā ar ziņojumā norādīto AS Freight One Company Latvijā sniedz kravas ekspedīcijas pakalpojumus un nodrošina savus dzelzceļa vagonus kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu. Publiskā...

Lasīt vairāk


22/10/2019

​KP papildina Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma piemērošanas vadlīnijas


Konkurences padome (KP) tirgus uzraudzībā secināja, ka mazumtirgotājiem ir atšķirīga izpratne par maksas piemērošanu piegādātājiem par produktu izvietošanu ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības vietās, tāpēc KP papildina Negodīgas mazumti...

Lasīt vairāk


11/10/2019

​Konkurences padome aicina pieteikt nejēdzīgākos šķēršļus konkurencei


Konkurences padome (KP) aicina piedalīties akcijā “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”, kurā jāpiesaka likumos, Ministru kabineta noteikumos, pašvaldību saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos iekļautie nepamatotie ierobežojumi konkurencei vai uzņēmējdarbībai. Akcijas mērķis ir identificēt nepamatotos šķēršļus un rosināt to novēršanu. Akcijā var piedalīties uzņēmē...

Lasīt vairāk


01/10/2019

Tiesa atstāj spēkā KP pieņemto pagaidu noregulējumu saistībā ar Rīgas atkritumu apsaimniekošanu


1. oktobrī Administratīvā apgabaltiesa lēma par labu Konkurences padomei (KP) un atstāja spēkā iestādes pieņemto pagaidu noregulējumu, kas vērsts uz konkurences struktūras saglabāšanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgū Rīgā. KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Administratīvās apgabaltiesas lēmums ir vēl viens nopietns signāls, ka Rīgas pilsētas pašvaldības plāno...

Lasīt vairāk


26/09/2019

​Konkurences padomes darbinieki Somijā apmainās pieredzē par aktualitātēm godīgas konkurences nodrošināšanā


Konkurences padomes (KP) darbinieki no 24. līdz 26. septembrim piedalās pieredzes apmaiņas vizītē Somijas konkurences iestādē. Pamatjautājumi: uzņēmumu apvienošanās lietu izskatīšana, elektronisko pierādījumu iegūšana un apstrāde,  kā arī publisku personu – valsts un pašvaldību – rīcības negatīvās ietekmes uz konkurenci izmeklēšana. Plānotā pieredzes vizīte notiek saskaņā ar KP s...

Lasīt vairāk


20/09/2019

KP atļauj SIA “Lāčplēša alus” iegādāties SIA “Bauskas alus”


12. septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru SIA “Lāčplēša alus” iegūs izšķirošu ietekmi pār SIA “Bauskas alus” un Bauskas alus ražotnes notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniedzēju SIA “RŪTA M”. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

Lasīt vairāk


19/09/2019

​Konkurences padome diskutēs ar LPS par konkurences neitralitātes principa ievērošanu publisku personu darbībās


Konkurences padomes (KP) pārstāvji šodien, 19. septembrī, kopā ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) biedriem diskutēs par dažādiem konkurences tiesību jautājumiem, t.sk. aktuālajiem likuma grozījumiem, kas nosaka publiskām personām pienākumu nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci. KP Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis un juriskonsulte Santa Elekse ar L...

Lasīt vairāk


18/09/2019

​KP atļauj AS “VIADA Baltija” izmantot degvielas uzpildes stacijas Jūrmalā un Garkalnes novadā


12. septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru SIA “Petrol Property” iegūst SIA “Baltijas degviela” piederošus aktīvus – divas degvielas uzpildes stacijas, kurās darbosies AS “VIADA Baltija”. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma...

Lasīt vairāk


16/09/2019

​Konkurences padomes iesaiste atkritumu apsaimniekošanas jomas regulējuma uzlabošanā


2007. gads - Konkurences padome uzskata, ka Atkritumu apsaimniekošanas likumā būtu jāietver norma par komersantu (atkritumu radītāju) tiesībām slēgt līgumus ar pašu izvēlētiem atkritumu apsaimniekotājiem. Tādējādi būtu iespējama vismaz daļēja atkritumu apsaimniekošanas tirgus atvēršana brīvai konkurencei attiecībā uz komersantiem. 20...

Lasīt vairāk


11/09/2019

​Par aktualitātēm Rīgas pilsētas atkritumu apsaimniekošanā


Konkurences padomes (KP) vārdā pateicos visiem aktīvajiem rīdziniekiem, kas pēdējos  mēnešos mums snieguši informāciju par AS “Tīrīga” līgumu noteikumiem, cenu palielinājumu un godīgai komercpraksei neatbilstošo līgumu slēgšanas procesu. Jūsu sūdzības apstiprina, ka apstākļos, kur tiek likvidēta efektīva konkurence un vietā radīts monopols, patērētāji un visa sabiedrība kopumā ir zaudētāji, jo tiek liegts galvenais –...

Lasīt vairāk


11/09/2019

​Par spīti nepietiekamajiem resursiem Konkurences padome nostiprina vadošās pozīcijas starp Baltijas konkurences iestādēm


Latvijas Konkurences padome (KP), neskatoties uz iestādes nepietiekamajiem resursiem, piekto gadu pēc kārtas saglabājusi augsto pozīciju starptautiskajā Global Competition Review (GCR) reitingā. 2019. gada GCR reitingā iekļauto pasaules vadošo 37 konkurences iestāžu pārskatā uzsvērts, ka KP ir vismazākais budžets no visām vērtētajām iestādēm, taču, pēc aptaujāto neatkarīgo j...

Lasīt vairāk