Burti
A  A  A

Publikācijas

Aktualitātes

19/06/2014

Latvijas uzņēmēji ir pasīvi, vērtējot konkurences situāciju savās nozarēs


Uzņēmēji pārsvarā ir pasīvi savas nozares konkurences problēmu atklāšanā, secina Konkurences padome (KP) pēc aprīlī un maijā veiktās uzņēmēju aptaujas. Savukārt tie, kas sniedza ieskatu nozarē, KP palīdzēja identificēt virkni konkurences problēmjautājumu, kuru izpētei iestāde jau ir pievērsusies vai drīzumā plāno pievērsties. 

Lasīt vairāk


16/06/2014

Londonas Karaliskās koledžas emeritētā profesora Ričarda Viša QC (Hon) lekcijas ieraksts


Lasīt vairāk


16/06/2014

KP atļauj SIA „RusLatNafta” un SIA „East-West Transit” vienošanos


29. maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA „RusLatNafta” (RLN) un SIA „East-West Transit” (EWT) paziņoto vienošanos. KP secināja, ka vienošanās kopumā veicinās preču realizāciju, radīs labumu patērētājiem un nedos iespēju likvidēt konkurenci. Vienošanās mērķis ir palielināt RLN un EWT konkurētspēju de...

Lasīt vairāk


13/06/2014

KP konstatē pasažieru pārvadātāju diskriminēšanu Liepājas autoostā


29.maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka AS „Liepājas autobusu parks”, ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli, diskriminējusi citus pasažieru pārvadātājus un kavējusi efektīvāku uzņēmumu iespējas saņemt valsts pasūtījumu. AS „Liepājas autobusu parks” piemērots naudas sods EUR 129 369 apmērā.

Lasīt vairāk


11/06/2014

Satraukumam par patērētāju izmaksu pieaugumu pēc starpbanku komisijas maksu ierobežošanas nav pamata


Atsaucoties uz Latvijas banku pausto satraukumu par iespējamo Eiropas Komisijas regulu starpbanku komisijas maksas ierobežošanai, Latvijas Konkurences padome (KP) skaidro: šāds regulējums nepieciešams, lai aizsargātu patērētāju intereses, un nav pamata uzskatīt, ka tas neveicinās preču un pakalpojumu cenu samazināšanos. KP jau vairākkā...

Lasīt vairāk


06/06/2014

Saņemts jauns vienošanās ziņojums


05.06.2014. Konkurences padome saņēmusi AS „Balticovo, SIA „Straupes Ligzda” un ZS „Vētras” vienošanās ziņojumu. Lēmums par vienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem mēneša laikā no tā iesniegšanas dienas. Savukārt, ja...

Lasīt vairāk


04/06/2014

Atbilstoši ES rekomendācijām KP gatavo priekšlikumus Konkurences likuma grozījumiem


Vakar, 3.jūnijā, publicētajā ES Komisijas rekomendāciju projektā, kas galīgi jāapstiprina ES Padomei, Latvija aicināta stiprināt Konkurences padomes institucionālo un finansiālo neatkarību, lai iestāde varētu efektīvāk vērsties pret publisku un privātu personu radītiem konkurences ierobežojumiem. Šobrīd KP darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā un, l...

Lasīt vairāk


03/06/2014

KP atļauj apvienošanos nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu tirgū


29. maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut Polijas apdrošināšanas uzņēmuma Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. (PZU) un AAS „Balta” apvienošanos. Atļaujošs lēmums pieņemts, jo apvienošanās rezultātā koncentrācija nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu tirgū mainīsies nebūtiski. 

Lasīt vairāk


30/05/2014

KP uzņem Londonas Karaliskās koledžas emeritēto profesoru Ričardu Višu QC (Hon)


Šī gada 30.maijā Latvijas Konkurences padomē viesojās Londonas Karaliskās koledžas emeritētais profesors Ričards Višs (Richard Whish) QC (Hon). Pasaulē augstu novērtētais konkurences tiesību speciālists tikās ar Konkurences padomes locekļiem un pārrunāja konkurences tiesību efektīvas piemērošanas jautājumus, aplūkojot kriminālatbildī...

Lasīt vairāk


23/05/2014

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


14.05.2014. Konkurences padome saņēmusi AS "POLIKLĪNIKA" (AS " Repharm", AS "Sentor farm aptiekas", AS "RECIPE PLUS", SIA "Stomaks", SIA "VESELĪBAS APRŪPES CENTRS VALEO", SIA "KLĪNIKA EGV") un AS "Veselības centru apvienība" apvienošanās ziņojumu.

Lasīt vairāk


22/05/2014

Konkurences padomes 2013. gada publiskais pārskats


Konkurences padome (KP) ir sagatavojusi 2013. gada publisko pārskatu. Tajā atspoguļota informācija par aizvadītā gada aktualitātēm un būtiskākajiem notikumiem konkurences uzraudzības jomā, kā arī iekļauts atskats uz iestādes darbības rezultātiem un pārvaldību. Tāpat pārskatā piedāvāts iepazīties ar iestādes 2014. gada darbības prioritātēm. Šeit: ...

Lasīt vairāk


21/05/2014

Ar Konkurences padomes atbalstu notiks Londonas Karaliskās koledžas emeritētā profesora Ričarda Viša QC (Hon) Eiropas Savienības konkurences tiesību vieslekcija Rīgā


Šī gada 30.maijā plkst. 10:00 Mazās Ģildes Lielajā zālē biedrība „Latvijas tiesību institūts” rīko Londonas Karaliskās koledžas emeritētā profesora Ričarda Viša (Richard Whish) QC (Hon) Eiropas Savienības konkurences tiesību vieslekciju „Tirgus varas nozīme Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanā un kā to i...

Lasīt vairāk


21/05/2014

KP šobrīd nav pamata iesaistīties Lattelecom un TV3 darījumu sarunās


Pēc SIA „Lattelecom” iesnieguma par iespējamiem pārkāpumiem SIA „TV3 Latvia” darbībās izvērtējot tirgus situāciju, Konkurences padome (KP) secināja, ka šobrīd kaitējums konkurencei nav konstatējams, un šī gada 7.maijā lēma neierosināt izpētes lietu. Abu minēto uzņēmumu tirgus vara ir samērojama un konkurences uzraugu iejaukšanās to darījuma sarunās šobrīd...

Lasīt vairāk


21/05/2014

Iznācis ECN informatīvais biļetens ECN Brief


Iznācis otrais 2014.gada Eiropas Konkurences iestāžu tīkla (ECN) informatīvais biļetens ECN Brief. Izdevumā apkopota informācija par ECN un tā dalībvalstu aktivitātēm konkurences uzraudzības jomā. Latvijas Konkurences padome šajā ECN Brief biļetenā lasītājiem piedāvā iepazīties ar iestādes veikto pētījumu par televīzijas kanālu savstarpējo aizvietojamību, uzsākto tirg...

Lasīt vairāk


16/05/2014

Saņemts jauns vienošanās ziņojums


13.05.2014. Konkurences padome saņēmusi SIA „RusLatNafta” un SIA „East-West Transit” vienošanās ziņojumu. Lēmums par vienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem mēne&...

Lasīt vairāk