Burti
A  A  A

Publikācijas

Aktualitātes

12/01/2015

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


05.01.2015. Konkurences padome saņēmusi SIA „LUKoil Baltija R” un SIA „Akselss” ziņojumu par apvienošanos, SIA „LUKoil Baltija R” ar 2010. gada 4. decembri iegūstot netiešu izšķirošu ietekmi SIA „Akselss”. ...

Lasīt vairāk


10/01/2015

KP atļauj Orkla ASA pārņemt NP Foods koncernu


2014. gada 11. decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut Orkla ASA un AS „Gutta”, SIA „NP Foods”, AS „Staburadze”, UAB „Margiris”, SIA „Detente”, AS „Laima” un to meitas sabiedrību apvienošanos. KP secina, ka darījuma rezultātā ietekmētajos tirgos netiks nodarīts kaitējums konkurencei.

Lasīt vairāk


30/12/2014

KP par konkurences kropļošanu soda VAS „Latvijas Pasts”


3.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka VAS „Latvijas Pasts”, ļaunprātīgi izmantojot dominējošo stāvokli tirgū, diskriminējusi sava meitasuzņēmuma SIA „Mailmaster” konkurentus. VAS „Latvijas Pasts” piemērots naudas sods EUR 12 000 apmērā. Uzņēmumi, kas savu klientu vārdā drukā un ievieto...

Lasīt vairāk


19/12/2014

KP aktualizē MTG Broadcasting AB piemērotos saistošos noteikumus


Pēc MTG Broadcasting AB iesnieguma izvērtējot izmaiņas tirgus situācijā, Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu mainīt atsevišķus saistošos noteikumus, kas uzņēmumam tika piemēroti 2012.gadā pēc AS „Latvijas Neatkarīgā Televīzija” iegādes. Attiecīgi turpmāk MTG Broadcasting AB nebūs liegts mainīt sadarbības noteikumus ar „klasiskās reklāmas” izvieto&...

Lasīt vairāk


18/12/2014

Tiesa atzīst par pamatotu KP lēmumu sodīt 22 komercbankas


Šī gada 17.decembrī pēc Augstākās tiesas sprieduma ir stājies spēkā un vairs nav pārsūdzams Konkurences padomes (KP) 2011.gadā pieņemtais lēmums par aizliegtu vienošanos sodīt 22 Latvijas komercbankas. Attiecīgi viena mēneša laikā bankām, kas uzturēja tiesvedību, jānomaksā tām piemērotais naudas sods. 2011.gadā KP secināja, ka bankas ir kopīg...

Lasīt vairāk


16/12/2014

KP izvērtējusi inkasācijas pakalpojumu tirgu


Konkurences padome (KP) ir noslēgusi inkasācijas pakalpojumu tirgus uzraudzību, kuras ietvaros analizēja konkurences situāciju, kā arī pārbaudīja, vai Latvijas tirgū nepastāv konkurences kropļojumi, kādus šajā tirgū Lietuvā iepriekš konstatējusi Lietuvas Konkurences padome. KP pētījuma no...

Lasīt vairāk


15/12/2014

Ar semināru LTRK Konkurences padome noslēdz gada semināru ciklu


Šī gada 12.decembrī ar semināru Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā Konkurences padome ir noslēgusi 2014.gada izglītojošo pasākumu ciklu, kas ietvēra seminārus, konferences un lekcijas dažādām auditorijām - uzņēmumiem, publisko iepirkumu rīkotājiem un studentiem. Līdztekus konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanai viens no Konkurenc...

Lasīt vairāk


11/12/2014

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


02.12.2014. Konkurences padome saņēmusi SIA “Vides investīcijas”, SIA “Clean R”, SIA “Bioinvest”, SIA “Enerģijas Risinājumi”, AS “TAK investīcijas”,...

Lasīt vairāk


03/12/2014

Notiks seminārs maziem un vidējiem uzņēmumiem par aktuālo konkurences tiesībās


Šī gada 12.decembrī plkst. 13.00 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (LTRK) norisināsies seminārs maziem un vidējiem uzņēmumiem "Konkurences tiesību aktualitātes Latvijā – konstatēto pārkāpumu analīze un atziņas veiksmīgai uzņēmumu darbībai". Semināra ietvaros Konkurences padomes speciālisti stāstīs par Latvijas uzņēmumiem aktuāliem konkurences tiesību jautā...

Lasīt vairāk


02/12/2014

Tiesa apstiprina KP lēmumu ūdenslīdēju aprīkojuma iepirkuma lietā


26.novembrī Administratīvā apgabaltiesa par pareizu un pamatotu atzina Konkurences padomes (KP) 2013.gada 3.oktobra lēmumu par aizliegtu vienošanos sodīt SIA „Ocean Wind” un SIA „Jūras vējš”. Uzņēmumi bija saskaņojuši dalību publiskajā iepirkumā, tādējādi likvidējot savstarpējo konkurenci un maldinot iepirkuma rīkotāju.

Lasīt vairāk


14/11/2014

KP apgūst Somijas un Zviedrijas pieredzi karteļu apkarošanā


Izmantojot "Nordic-Baltic mobility programme for public administration" finansiālo atbalstu, Latvijas Konkurences padomes pārstāvji devās pieredzes apmaiņā pie Somijas un Zviedrijas konkurences uzraudzības iestādēm, lai stiprinātu iesaistīto iestāžu iespējas cīņā ar karteļiem, kā arī veicinātu turpmāko sadarbību starp konkurences uzraugiem. Tiekoties ar kolēģiem, projekta ietvaro...

Lasīt vairāk


14/11/2014

KP uzņem viesos tiesu izspēles dalībnieku


Konkurences padomē viesojās administratīvo tiesību tiesas procesa izspēles dalībnieks Andris Dimants. Students izspēlē, kuras temats šogad bija veltīts konkurences tiesībām, demonstrēja teicamas argumentācijas spējas un zināšanas, kā rezultātā saņēma Konkurences padomes īpašu atzinību. Lai gūtu ieskatu par Konkurences padomes darbību un nosti...

Lasīt vairāk


12/11/2014

Konkurences padome aicina piedalīties aptaujā


Konkurences padome aicina uzņēmējus, juristus un asociācijas piedalīties aptaujā par konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumiem. Aptaujas mērķis ir atklāt un novērst nepilnības, kā arī pilnveidot Konkurences padomes kā konkurences politikas īstenotājas darbību. Aptaujā, kas tiek īstenota līdz š.g. 23. novembrim, īpaši aici...

Lasīt vairāk


06/11/2014

Infografika par iecietības programmu - kā tā darbojas


Kā uzņēmumi, atzīstot savu dalību pārkāpumā, var saņemt atbrīvojumu no soda. Un kāpēc valstij tas nepieciešams. Par to īsumā un grafiski:   Infografika pēc Konkurences likuma grozījumi...

Lasīt vairāk


06/11/2014

Uzņēmuma ziņojums palīdz KP atklāt karteļa shēmu būvdarbu iepirkumos


24.oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja divu būvniecības uzņēmumu aizliegtu vienošanos, piedaloties iepirkumos. Pārkāpums tika atklāts pēc viena pārkāpuma dalībnieka ziņojuma, un šis uzņēmums ir atbrīvots no soda. Otram pārkāpuma dalībniekam – pārkāpuma iniciatoram SIA „RCI Gulbene” – piemērots naudas sods EUR 125 001,32 apmērā

Lasīt vairāk