Burti
A  A  A

Publikācijas

Aktualitātes

27/03/2015

Noslēgusies 17. starptautiskā Berlīnes konkurences konference


No šī gada 25. līdz 27. martam Berlīnē norisinājās starptautiska konkurences politikai veltīta konference, ko reizi divos gados organizē Vācijas konkurences uzraudzības iestāde. Konferencē tradicionāli tiekas pasaules vadošie konkurences tiesību eksperti, lai dalītos zināšanās un pieredzē. Latvijas Konkurences padomi konferencē pārstāvēja tās...

Lasīt vairāk


26/03/2015

KP tiekas ar Cēsu uzņēmējiem


25. martā Konkurences padomes speciālisti tikās ar Cēsu uzņēmējiem un semināra ietvaros pārrunāja konkurences tiesību jautājumus, kas ļauj aizstāvēt savas tiesības un intereses, darbojoties tirgū, kā arī pašiem nepārkāpt likumu. Tā tika pārrunāts, kādi nosacījumi ietekmē nelielu uzņēmumu sadarbību ar lieliem, tirgū dominējošiem spēlētājiem, kā arī aplūkoti atļautu un aizliegtu vienošanos aspekt...

Lasīt vairāk


24/03/2015

KP standartizē uzņēmumu mutvārdu uzklausīšanas procedūru


Konkurences padome (KP) ir izstrādājusi un pieņēmusi Mutvārdu uzklausīšanas procedūras vadlīnijas par iespēju uzņēmumiem paust viedokli par KP rīcībā esošajiem pārkāpuma lietas materiāliem, pirms iestāde pieņēmusi gala lēmumu.  Mutvārdu uzklausīšana, kas tiek īstenota pēdējā pārkāpuma izmeklēšanas stadijā, uzņēmumiem nav obligāts...

Lasīt vairāk


18/03/2015

KP soda degvielas tirgotājus par apvienošanās nepaziņošanu


12. martā Konkurences padome (KP) par apvienošanās savlaicīgu nepaziņošanu SIA „LUKoil Baltija R” un SIA „Akselss” piemēroja sodu 104 397 eiro apmērā. Abi degvielas tirgotāji slēptā veidā darbojās kā viens uzņēmums jau kopš 2010. gada decembra un KP atļauju lūdza tikai 2015.gada sā...

Lasīt vairāk


12/03/2015

KP nekonstatē konkurences tiesību pārkāpumus eiro ieviešanas aizsegā


Konkurences padome (KP), noslēdzot un apkopojot eiro ieviešanas tirgus uzraudzības rezultātus, secina, ka tirgos novērotās cenu izmaiņas nav saistāmas ar eiro ieviešanas aizsegā īstenotiem konkurences tiesību pārkāpumiem. 2014. gada otrajā pusē KP pievērsa pastiprinātu uzmanību tirgiem, kuros pastāvēja indikācijas par iespējamiem konkurences t...

Lasīt vairāk


11/03/2015

Pirmās iemaksas apjoms bankām jānosaka individuāli


Izvērtējot komercbanku rīcību „nolikto atslēgu principa” kontekstā, Konkurences padome (KP) norāda, ka Latvijas banku hipotekārās kreditēšanas nosacījumi atšķiras, tomēr nav pieļaujamas nozares asociācijas norādes par pirmās iemaksas paaugstināšanos, tādējādi atklājot savu biedru komercinformāciju un radot aizdomas par banku saskaņotām darbībām.

Lasīt vairāk


06/03/2015

KP atļauj akcionāram iegūt izšķirošu ietekmi AS “Nordeka”


26. februārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut vienam no akcionāriem iegūt izšķirošu ietekmi transporta uzņēmumā AS “Nordeka”. Darījums tika atļauts, jo tā rezultātā netiks samazināta konkurence nedz sabiedriskā transporta pārvadājumu tirgū, nedz citos tirgos, kur darbojas konkrētā akcionāra uzņēmumi. Darījuma ietvaros v...

Lasīt vairāk


02/03/2015

OECD aicina stiprināt Konkurences padomes neatkarību


Lai paaugstinātu Latvijas ekonomikas konkurētspēju, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) nule publiskotajā ziņojumā par Latvijas ekonomiku rekomendē stiprināt Konkurences padomes (KP) neatkarību un konkurences politikas īstenošanu, nodrošinot lielāku finansiālo un administratīvo autonomiju. KP neatkarīga darbība Latvijā ir īpa&sc...

Lasīt vairāk


26/02/2015

KP atļauj Nordic Foods Holding OÜ un AS „Premia KPC” apvienošanos


12. februārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut Nordic Foods Holding OÜ un AS „Premia KPC” apvienošanos. Darījums tika atļauts, jo tā rezultātā konkurencei netiks nodarīts kaitējums. Saskaņā ar uzņēmumu norādīto informāciju darījuma rezultātā Nordic Foods Holding OÜ iegūst 100% AB PREMIA KPC...

Lasīt vairāk


19/02/2015

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


10.02.2015. Konkurences padome saņēmusi saīsināto apvienošanās ziņojumu par fiziskas personas izšķirošās ietekmes iegūšanu AS “Nordeka”. Konkrētajai fiziskajai personai ir izšķiroša ietekme arī sekojošos uzņēmumos: SIA “Islande Hotel”, SIA “ELSSA-SIA”, SIA “Enerģija un...

Lasīt vairāk


18/02/2015

KP atļauj SIA „Kubit” un AS „Saldus Mežrūpniecība” apvienošanos


29. janvārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA „Kubit” iegūt netiešu izšķirošu ietekmi pār AS „Saldus Mežrūpniecība”. Atļaujošs lēmums pieņemts, jo konkurence ietekmētajos tirgos netiks būtiski samazināta. SIA „Kubit” netiešā veidā pieder 44% AS „Sald...

Lasīt vairāk


20/01/2015

KP par karteļa vienošanos Volkswagen tirgotājiem piemēro 7,6 miljonu eiro lielu sodu


15.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par aizliegtu vienošanos sodīt Volkswagen markas automašīnu oficiālos dīlerus un importētāju. Uzņēmumi vismaz piecu gadu garumā sistemātiski saskaņoja savu dalību iepirkumos, tā likvidējot savstarpējo konkurenci, deformējot piedāvājumu un liedzot klientiem iespēju Volkswagen automašīnas iegādāties ar izdevīgākiem nosacījumiem. ...

Lasīt vairāk


16/01/2015

KP atļauj apvienoties UAB „Sanitex”, SIA „Officeday Latvia” un SIA „E-SAVE”


2014. gada 30. decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma atļaujošu lēmumu par UAB „Sanitex”, SIA „Officeday Latvia” un SIA „E-SAVE” apvienošanos. KP lēmumā secina, ka darījuma rezultātā netiks būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās rezultātā UAB „Sanitex” iegūs vienperson...

Lasīt vairāk


15/01/2015

KP šogad pievērsīsies konkurences kultūras veicināšanai


Konkurences padome (KP) 2015. gadā turpinās pildīt savus pamatuzdevumus, kas ir nesaudzīga vēršanās pret smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, aktīva konkurences kultūras veicināšana sabiedrībā, ilgtermiņā samazinot konkurences pārkāpumu iespējamību, kā arī iestādes rīcībspējas stiprināšana. Šogad KP aktīvi pievērsīsies La...

Lasīt vairāk


14/01/2015

Konkurences padome efektivizēs savu darbību


Šī gada sākumā Konkurences padome (KP) apstiprināja iestādes Lietu prioritizācijas stratēģiju. Tās mērķis ir veicināt sabiedrības interešu aizsardzību, iestādes darbību primāri vēršot uz tādu konkurences pārkāpumu atklāšanu, kas ir patiesi nozīmīgi sabiedrībai. Darbojoties ierobežotu resursu apstākļos, ir būtiski tos izmantot efektīvi...

Lasīt vairāk