Burti
A  A  A

Meklēt


20/05/2019

​KP atļauj degvielas mazumtirgotāja īpašniekam iegādāties degvielas vairumtirgotāju


Latvijai līdz 2021. gada 1. maijam nacionālajos tiesību aktos jāpārņem Eiropas Savienības (ES) direktīva, kuras mērķis ir ierobežot negodīgas tirdzniecības prakses visā pārtikas piegādes ķēdē, lai aizsargātu ES lauksaimniekus. Latvijā Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā (NMPAL) pašlaik ir ieviestas vai daļēji ieviestas vairākas direktīvā noteiktās prasības, tomēr tās attiecas uz atseviš...

Lasīt vairāk


16/05/2019

​KP atļauj AS “Kesko Senukai Latvia” tirgoties Cēsu novadā


Konkurences padome (KP) Pasaules Bankas grupas un Starptautiskā Konkurences tīkla (ICN) rīkotajā Konkurences advokācijas konkursā (Competition Advocacy Contest) 2018-2019 saņēmusi augstāko apbalvojumu par iestādes piedāvāto rosinājumu atvērt brīvai konkurencei transportlīdzekļu tehniskā stāv...

Lasīt vairāk


14/05/2019

​KP tiesvedības pret AKKA/LAA nominētas starptautiskai balvai


7. maijā Konkurences padome pieņēma lēmumu atļaut SIA „VITA mārkets” iegūt tiesības izmantot SIA „VEINA PLUS” aktīvus, tai skaitā nomāt tirdzniecības telpas Lielvārdē, Lāčplēša ielā 23B. Abi uzņēmumi darbojas franšīzes veikalu ķēdē ELVI, un tirgus dalībnieku maiņa konkrētajās tirdzniecības platībās neradīs kaitējumu konkurencei.

Lasīt vairāk


13/05/2019

​Diskutē par publisku personu radītajiem konkurences kropļojumiem tūrisma un viesmīlības jomā


Piektdien, 17. maijā, plkst. 10.00 Latviešu biedrības nama Zelta zālē ar vieslekciju “Eiropas Savienības Pamattiesību harta un dalībvalstu tiesas: dalītā lojalitāte?” (The EU Charter of Fundamental Rights and the National Courts: Divided Loyalties?) uzstāsies Londonas Karaliskās koledžas profesors Takis Tridimas. Biedrības “Latvijas tiesību institūts” rīkotā T. Trimida...

Lasīt vairāk


10/05/2019

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


Konkurences padome (KP) aicina ieinteresētās puses līdz 24. maijam iepazīties un izteikt viedokli par iestādes sagatavoto konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīniju projektu. Dokumenta mērķis ir veicināt publisku personu izpratni par konkurences neitralitāti un grozījumiem Konkurences likumā, tādējādi stiprinot brīvas un godīgas konkuren...

Lasīt vairāk


07/05/2019

​KP mudina pasta komersantus informēt par VAS “Latvijas Pasts” atteiktajiem pakalpojumiem


Līdz ar pēdējo Augstākās tiesas spriedumu 26. aprīlī labvēlīgi noslēdzās Konkurences padomes (KP) tiesvedību sērija par 2013. gadā konstatēto energobūvniecības karteli, kurā 26 uzņēmumi apzināti kropļoja konkurenci un sadārdzināja cenas vairāk nekā 300 iepirkumos. Uzņēmumiem tika piemērots naudas sods kopumā 2 862 187 eiro apmērā. Teju sešu gadu garumā KP tiesājās ar 22...

Lasīt vairāk


02/05/2019

​KP atļauj veikt fondu ieguldījumus degvielas tirgotājā “KOOL LATVIJA”


26. aprīlī Konkurences padome pieņēma lēmumu atļaut SIA “Latvijas Propāna gāze” iegūt valdījumā uz nomas līguma pamata no SIA “NESTE LATVIJA” autogāzes uzpildes staciju, kas atrodas Rīgā, Buļļu ielā 2a. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

Lasīt vairāk


26/04/2019

​Administratīvā apgabaltiesa pirmajā negodīgas mazumtirdzniecības tiesvedībā lemj par labu Konkurences padomei


11.04.2019. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu par darījumu, ar kuru SIA „VITA mārkets” iegūst izšķirošu ietekmi pār SIA „VEINA PLUS”.  Abi minētie uzņēmumi darbojas franšīzes veikalu ķēdes ELVI ietvaros. Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena...

Lasīt vairāk


24/04/2019

​Saņemts jauns apvienošanās ziņojums


12. aprīlī Konkurences padome (KP) konstatēja sešu pretendentu īstenotu un pasūtītāja atbalstītu aizliegtu vienošanos divās pašvaldības uzņēmuma SIA “Rīgas satiksme” cenu aptaujās par nano tehnoloģiskās ķīmijas piegādi. Par apzinātu konkurences kropļošanu pasūtītājam SIA “Rīgas satiksme” un pretendentam SIA “Sava arhitektūra” kopumā piemērots 2...

Lasīt vairāk


24/04/2019

Most characteristic features in the competition environment in Latvia in 2018


12. aprīlī Konkurences padome (KP) konstatēja sešu pretendentu īstenotu un pasūtītāja atbalstītu aizliegtu vienošanos divās pašvaldības uzņēmuma SIA “Rīgas satiksme” cenu aptaujās par nano tehnoloģiskās ķīmijas piegādi. Par apzinātu konkurences kropļošanu pasūtītājam SIA “Rīgas satiksme” un pretendentam SIA “Sava arhitektūra” kopumā piemēr...

Lasīt vairāk