Mēnešalga:
1300 līdz 1500 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Brīvības iela 55, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aicinām Konkurences padomes komandā

Juridiskā departamenta JURISKONSULTU/I

Saskaņā ar Global Competition Review vērtējumu Latvijas Konkurences padome ir atzīta par vienu no vadošajām konkurences iestādēm pasaulē savu darba rezultātu un organizācijas efektivitātes dēļ.  Konkurences padomē strādā dažādu jomu eksperti, kuri ikdienā izvērtē konkurences jautājumus, kā arī piedalās valsts politikas veidošanā. Starptautiskā vide mūsu darbiniekiem sniedz iespēju nepārtraukti attīstīties un darbā izmantot citu valstu pieredzi un jaunas metodes. Mūsu mērķis ir veidot godīgu un vienlīdzīgu konkurences vidi visas sabiedrības – patērētāju un uzņēmēju – interesēs. Mūsu pamatvērtības – taisnīgums, profesionalitāte, neatkarība un attīstība.

Ja vēlies pievienoties mūsu komandai – piesakies juriskonsulta/es amatam:

Pienākumi:

-        Izvērtēt iestādes sagatavoto dokumentu projektu tiesiskumu;

-        Nodrošināt juridisko atbalstu iestādes darbā;

-        Sagatavot atbildes uz iesniegumiem;

-        Sniegt atbalstu iestādes pārstāvībai tiesā mutiski un rakstos;

-        Saskaņot normatīvo aktu projektus;

-        Pārstāvēt iestādi dažādās organizācijās Latvijā un ārvalstīs.


Mūsu prasības:

-        Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

-        Augstāka izglītība tiesību zinātnē (vismaz bakalaura grāds);

-        Izpratne par administratīvā procesa tiesību piemērošanu iestādē un tiesā;

-        Teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas mutiski un rakstos;

-        Spēja formulēt un argumentēt savu viedokli;

-        Labas komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:

  • Juridiski pētniecisku darbu profesionāļu komandā;
  • Iespēju iegūt jaunas zināšanas un pieredzi strādājot pasaulē atzītā organizācijā;
  • Sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu un labus darba apstākļus;
  • Amatalgu sākot no 1300 EUR pirms nodokļu nomaksas un izaugsmes iespējas.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: pasts@kp.gov.lv ar norādi “Juriskonsulta amatam” līdz 2021. gada 15. decembrim. Tālrunis uzziņām 67282865.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – datu regula) 13. pantu, Konkurences padome informē, ka: Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi; iepriekšminētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Konkurences padome, kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010. Papildu datu regulas 13. pantā minēto informāciju Jūs varat iegūt Konkurences padomes mājaslapā https://www.kp.gov.lv/lv/konkurences-padomes-privatuma-politika.

Pretendentiem jāpiesakās līdz