Tirgu uzraudzība

Tirgus uzraudzība ir padziļināta konkurences situācijas analīze kādā konkrētā tirgū, izmantojot gan publiski pieejamu informāciju, gan uzņēmumu datus.

Vairumā Eiropas Savienības valstu būtiskākais rīks aizliegtu vienošanos atklāšanai ir iecietības programmas ziņojumi - uzņēmumi ziņo par savu dalību kartelī, par to saņemot atbrīvojumu no naudas soda. Kamēr Latvijas uzņēmumi šo iespēju neizmanto, tirgus uzraudzības, lai arī laika un resursu ietilpīgs, ir neaizstājams rīks vienošanās aizlieguma pārkāpumu konstatēšanai.

Lai savas kompetences ietvaros mazinātu ekonomiskās krīzes negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību, Konkurences padome īpašu uzmanību velta patērētājiem būtisku nozaru un tirgus sektoru kontrolei.

Uzraudzības sekas

  • ja tiek konstatētas Konkurences likuma pārkāpumu pazīmes, Konkurences padome ierosina lietu un veic izmeklēšanu
  • ja tiek konstatēts, ka veiksmīgu konkurences attīstību nozarē kavē normatīvie akti, Konkurences padome izstrādē un nozares atbildīgajām institūcijām iesniedz priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos konkurences situācijas uzlabošanai
  • uzraudzības secinājumi tiek publiskoti Konkurences padomes mājas lapā, ja vien to neliedz informācijas pieejamības ierobežojumi un informācija par tirgu, kas iegūta papildus pārkāpuma konstatēšanai vai nekonstatēšanai, uzskatāma par būtisku

Uzraudzības gaita un Konkurences padomes tiesības

  • tiek pieprasīta informācija no konkrētās nozares uzņēmumiem un institūcijām, kuras regulē vai ir saistītas ar attiecīgo tirgu un tā dalībniekiem
  • Konkurences padomes darbinieki veic saņemtās informācijas analīzi, izmantojot gan ekonomiskās, gan juridiskās analīzes metodes
  • veicot tirgus uzraudzību, Konkurences padomei ir tādas pašas tiesības, kādas ir paredzētas, izmeklējot Konkurences likuma pārkāpumus (skat. Konkurences likuma 9.pantu >>>)

Tirgu uzraudzību secinājumi

Pārskats par Konkurences padomes 2017. gada aktivitātēm tirgus uzraudzības un koncentrācijas kontroles jomās (analizētais periods - 2017. gads) 

Pēcapvienošanās izvērtējums 11.10.2013. lēmumam Nr.38 “Par UAB „Malinvest” izšķirošās ietekmes iegūšanu pār AS „Rīgas Dzirnavnieks”” (analizētais periods 2012. - 2016. gads)

Secinājumi par SIA "Rīgas meži" kokzāģētavas "Norupe" izveidi un tās komercdarbības ietekmi uz konkurenci (atbalsts Valsts kontroles veiktajā revīzijā, analizētais periods 2013. - 2017. gads)

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma ieviešanas tirgus uzraudzība (analizētais periods 2016. - 2017. gada pirmais pusgads)

Zāļu reģionālo mazumtirdzniecības tirgu uzraudzība (koncentrācijas noteikšana) (analizētais periods 2011. - 2016. gads)

Pārskats par zivju un zivju produktu tirdzniecības Rīgas Centrāltirgū tirgus uzraudzību (analizētais periods - 2013. - 2016. gads)

Pārskats par skolēnu formas tērpu tirgu (analizētais periods - 2016. gada augusts - 2017. gada aprīlis)

Dabasgāzes tirgus atvēršanas apstākļu un faktiskās situācijas uzraudzība

Konsolidētais pārskats par Konkurences padomes 2012. – 2016. gada lēmumiem karteļa vienošanos lietās un izteiktajiem brīdinājumiem publisko iepirkumu jomā pārskats par iepirkumu karteļiem un brīdinājumiem (analizētais periods - 2012. - 2016. gads)

Pārskats par svaigpiena iepirkuma tirgu (analizētais periods - 2016. gada jūlijs līdz decembris)

Pārskats par situāciju tirgos, kuros 2016. gadā Konkurences padome atļāva tirgus dalībnieku paziņotās vienošanās un apvienošanās (analizētais periods - 2016. gads)

Cigarešu izplatīšanas tirgus uzraudzība (analizētais periods - 2009. - 2014. gads)

Veļas mazgāšanas līdzekļu tirgus uzraudzība (analizētais periods - 2011. - 2015. gads)

Ceļu un ielu būvniecības, rekonstrukcijas un periodiskās uzturēšanas Latvijas teritorijā tirgus uzraudzības kopsavilkums (analizētais periods - 2010. - 2014. gads)

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgus uzraudzība (analizētais periods - 2011. - 2015. gads)

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma ieviešanas novērtējuma starpziņojums (analizētais periods - 01.01.-30.04.2016.)

Būvkomersantu sadarbības formu publiskajos iepirkumos tirgus uzraudzība (analizētais periods - 2010. - 2013.gads)

Medicīnas pakalpojumu tirgus (analizētais periods - 2012. - 2015.gads)

Pārskats par situāciju tirgos, kuros 2014. – 2015. gadā Konkurences padome atļāva tirgus dalībnieku paziņotās vienošanās un apvienošanās (analizētais periods - 2014. - 2015. gads)

Svaigpiena tirgus (analizētais periods - 2014. - 2015.gads)

Vieglo taksometru pakalpojumu sniegšanas Rīgā tirgus (analizētais periods - 2009. - 2015. gads)

Maksājumu karšu tirgus (analizētais periods -  2011. - 2014. gads)

Piena un piena produktu ražošanas, pārstrādes un mazumtirdzniecības 2012.-2013.gadā tirgus struktūras jutīguma novērtējums (analizētais periods -  2012. - 2013. gads)

Kafijas tirgus (analizētais periods -  2011. - 2013. gads)

Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecība: Iepirkumu grupas (analizētais periods 2007. - 2014.gads)

Ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecība: Ūdensgultas efekts kečupu, tomātu pastu un tomātu mērču tirgū (analizētais periods 2012. gada novembris - 2015. gada janvāris)

Apbedīšanas pakalpojumu tirgus (analizētais periods - 2014.gada aprīlis - 2015. gada jūnijs)

Mobilo sakaru mazumtirdzniecības pakalpojumu tarifi (analizētais periods - 2011.-2014.gads)

Elektroenerģijas tirgus atvēršanas mājsaimniecībām (analizētais periods - 2014.gada jūnijs - 2015.gada februāris)

Eiro ieviešana (analizētais periods - 2014.gada jūlijs - 2014.gada decembris)

Inkasācijas pakalpojumi (analizētais periods - 2011. - 2014.gads)

Sadzīves tehnikas kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem uzlikto sodu nomaksa (analizētais periods - 2009. - 2011.gads)

Eiro ieviešana (analizētais periods - 2013.gada oktobris - 2014.gada jūnijs)

Franšīzes līgumu degvielas tirgus (analizētais periods - 2011. - 2013.gads)

Mācību literatūras izdošanas un realizācijas tirgus (analizētais periods - 2007. - 2013.gads)

Sadzīves elektrotehnikas remonta pakalpojumu sniegšanas tirgus (analizētais periods - 2010. - 2012.gads)

Elektroenerģijas tirdzniecība brīvajā tirgū (analizētais periods - 2010. - 2012.gads)

Autogāzes tirgus (analizētais periods - 2005. - 2012.gads)

Transportbetona tirgus (analizētais periods - 2008. - 2012.gads)

Pasažieru pārvadāvjumu tirgus (analizētais periods - 2008. - 2012.gads)

Produktīvo mājdzīvnieku barības tirgus (analizētais periods – 2008. - 2011.gads)

Pārtikas eļļas tirgus Latvijā (analizētais periods – 2010.gads)

Traktortehnikas tirdzniecība, remonts, tehniskās apkopes pakalpojumi un rezerves daļu tirdzniecība (analizētais periods - 2006. - 2010.gads)

Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgus (analizētais periods – 2008. - 2010.gads)

Cukura realizācijas tirgus (analizētais periods – 2007. - 2010.gads)

Piena produktu un maizes tirgus (analizētais periods – 2008. - 2009.gads, 2010.gada nogale)

Elektroinstalācijas materiālu, elektroenerģijas un telekomunikāciju vadu un kabeļu tirdzniecības tirgus (analizētais periods – 2006. - 2009.gads)

Zāļu izplatīšanas tirgus (analizētais periods – 2009. - 2010.gads)

Maksas televīzijas tirgus (analizētais periods – 2008. - 2010.gads)

Bērnu pārtikas tirdzniecības tirgus (analizētais periods – 2008. - 2010.gads)

Automobiļu apkopes un remonta tirgus (analizētais periods – 2010.gads)

Mērniecības ģeodēzisko un zemes ierīcības pakalpojumu sniegšanas tirgus (analizētais periods – 2008. - 2010.gads)

Ceļu būvniecības tirgus - autoceļi, ielas un meža ceļi (analizētais periods – 2005. - 2009.gads)

Alus vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgus (analizētais periods – 2006. - 2009.gads)

Pasta un kurjerpasta tirgus (analizētais periods – 2006. - 2008.gads)

Grāmatu tirdzniecības internetā tirgus (analizētais periods – 2006. - 2009.gads)

Ūdenssaimniecibas infrastruktūras objektu buvniecības tirgus (analizētais periods – 2006. - 2008.gads)

Zvērinātu revidentu tirgus (analizētais periods – 2008. - 2009.gads)

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) tirgus (analizētais periods – 2006. - 2008.gads)

Sauszemes transportlidzekļu apdrošināšanas (KASKO) tirgus (analizētais periods – 2006. - 2008.gads)

Maizes tirgus (analizētais periods – 2006. - 2007.gads)

Piena un biezpiena ražošanas, piegādes un realizācijas tirgus (analizētais periods – 2006. - 2007.gads)

Zobārstniecības pakalpojumu tirgus (analizētais periods – 2004. - 2006.gads)

Mācību grāmatu tirgus (analizētais periods – 2007.gads)

Fiksētās mobilās balss telefonijas tirgus (analizētais periods – 2003. - 2006.gads)

Auto degvielas tirgus (analizētais periods – 2003. - 2007.gads)

Cementa tirgus (analizētais periods – 2005. - 2006.gads)

Piena tirgus (analizētais periods – 2004. - 2005.gads)

Skaidrojums par konkurenci Latvijas degvielas tirgū (analizētais periods – 2003. - 2005.gads)