Jaunumi

Vakar un šodien, 30. un 31. maijā, Igaunijas pilsētā Tartu norisinās 16. Baltijas Konkurences konference, kur vienlaikus tiekas visas trīs Baltijas konkurences iestādes, lai dalītos pieredzē ar aizvadītā gada aktualitātēm.

Konference veltīta konkurences iestāžu jaunumiem karteļa vienošanos atklāšanā, uzņēmumu apvienošanās kontrolei, dominējošā stāvokļa jautājumiem, kā arī īpaša uzmanība tiks pievērsta digitālajai ekonomikai un tās radītajiem izaicinājumiem.

“Baltijas konference kalpo kā platforma domu un pieredzes apmaiņai, kas ļauj ne vien bagātināt konkurences iestāžu profesionāļu zināšanas par jaunāko īstenoto praksi konkurences tiesībās, bet arī iedvesmoties citam no cita, lai sasniegtu jaunas virsotnes,” uzskata Latvijas Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

Reģionālās Baltijas valstu konkurences konferences organizēšana reizi trijos gados tiek uzticēta katrai no trim Baltijas valstīm. Konferences mērķis ir informācijas un pieredzes apmaiņa, kā arī iesaistīto valstu savstarpējās sadarbības stiprināšana, nodrošinot arvien efektīvāku pārkāpumu izmeklēšanu un tirgus uzraudzību.

Pērn 15. Baltijas Konkurences konferences rīkošana tika uzticēta Latvijas Konkurences padomei, kopā Rīgā pulcējot pārstāvjus no Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas, Polijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Norvēģijas un Gruzijas konkurences iestādēm.