Vai pazīsti savas konkurences tiesības?
Mūsu nozarē ļoti būtisks faktors ir kvalitāte, tomēr negodprātīgi uzņēmumi uz tās rēķina ietaupa, lēti piedāvājot pircējiem nekvalitatīvas preces. Tāpēc esam nolēmuši vienoties par saprātīgu cenu līmeni, turpmāk nosakot tādas cenas, par kurām objektīvi iespējams iegādāties kvalitatīvus izejmateriālus. Tādējādi patērētāji būtu pasargāti no nekvalitatīvas produkcijas un tirgus būtu sakārtots.
Nozares ministrija ir izsludinājusi iepirkumu, kurā mūsu uzņēmums sākotnēji bija plānojis pretendēt, tomēr pēc tikšanās ar citu uzņēmumu, ar kuru iepriekš kopīgi startējām līdzīgā lielāka mēroga iepirkumā, nolēmām šoreiz nepiedalīties – viņiem konkrētais objekts ir tuvāk un arī pasūtījumu šobrīd mazāk. Saprotam, ka labāku piedāvājumu nevarēsim sagatavot, tāpēc savus resursus pataupīsim kādam citam iepirkumam.
Konkurējošs uzņēmums sniedz savus pakalpojumus par dempinga cenām, kas ir krietni zemākas nekā vidējās, tādējādi kropļojot normālu konkurenci. Mūsu nozarē neviens cits šādu cenu nevar piedāvāt, jo, lai to izdarītu, būtu jāstrādā ar zaudējumiem.
Nozares asociācijas sapulcē vienojāmies, ka nākamgad nedaudz samazināsim ražošanas apjomus, lai nepieļautu pārprodukciju – tādējādi varam dot ieguldījumi nozares attīstībā, nodrošinot, ka uzņēmumi strādā efektīvi un rentabli, izvairoties no liekām darbībām.
Mans uzņēmums sniedz specifiskus pakalpojumus tirgū dominējošam uzņēmumam, bet šobrīd esmu saņēmis vēstuli, ka no nākamā gada dominējošais uzņēmums konkrēto pakalpojumu sev nodrošinās pats. Tā kā šo specifisko pakalpojumu citiem nevaru piedāvāt, dominējošā uzņēmuma rīcība pilnībā iznīcina manu uzņēmumu.
Vēlējos iegādāties ražošanas iekārtas pie tirgotāja Valmierā, bet mana ražotne atrodas pie Liepājas, un konkrētais tirgotājs iekārtas nepārdeva, norādot, ka manu reģionu apkalpo cits uzņēmums, kas atrodas Liepājā.
Veikalos ir nopērkama Spānijas zemnieku produkcija, kas ir pat vairākas reizes lētāka nekā iespējams saražot Latvijā.