Jaunumi

06.04.2020. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu par darījumu, ar kuru AS Alexela Varahalduse un OÜ 4E Biofond plāno iegūt kopīgu izšķirošu ietekmi pār pilnfunkciju kopuzņēmumu OÜ Esti Biogaas un netieši caur līdzdalību OÜ Eesti Biogaas pār OÜ Vinni Biogaas (kopā ar OÜ Askoterm un OÜ Tammikus) un OÜ Oisu Biogass (kopā ar OÜ Estonia). 

Apvienošanās ietekmē biometāna ražošanu un pārdošanu Igaunijā. Savukārt Latvijā apvienošanās dalībnieki šajā tirgū saimniecisko darbību neplāno. Konkurences padomei apvienošanās paziņojama, jo Latvijā darbojas vairāki ar AS Alexela Varahalduse un OÜ 4E Biofond saistītie uzņēmumi, kuru darbību apvienošanās neietekmēs.

AS Alexela Varahalduse grupas uzņēmuma SIA “Alexela” darbība Latvijā ir saistīta ar elektroenerģijas apgādi un mazumtirdzniecību. Savukārt OÜ 4E Biofond grupas uzņēmumu darbība Latvijā ir saistīta ar vairākām nozarēm. SIA “Happy Trails” nodarbojas ar nekustāmo īpašumu iznomāšanu, SIA “Elenger” veic elektroenerģijas mazumtirdzniecību, savukārt Igaunijas uzņēmums AS “Printon” Latvijas teritorijā sniedz komerciālās drukas pakalpojumus, bet AS “Gastrolink” Latvijā nodarbojas ar mēbeļu un galda piederumu tirdzniecību.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēta tikai pamatinformācija par apvienošanās darījumu. Plašāku informāciju par darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.

Uzņēmumi var iesniegt saīsināto ziņojumu par apvienošanos, ja pastāv vismaz viens no pieciem nosacījumiem.

Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā