Saites

Latvijas resursi

Latvijas valsts portāls (Pakalpojumu katalogs, e-pakalpojumi, interneta resursi)
www.latvija.lv

Tiešās pārvaldes iestāžu datu bāze
tpi.mk.gov.lv

Ministru kabinets
www.mk.gov.lv

Ekonomikas ministrija
www.em.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
www.ptac.gov.lv

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
www.sprk.gov.lv


Starptautiskie resursi

Igaunijas konkurences padome
http://www.konkurentsiamet.ee

Lietuvas konkurences padome
http://kt.gov.lt/

Saites uz visu Eiropas Savienības dalībvalstu konkurences uzraudzības iestāžu mājas lapām
http://ec.europa.eu/

Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektoriāts
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences nodaļa
www.oecd.org

Eiropas konkurences iestāžu tīkls
http://ec.europa.eu/

Starptautiskais konkurences iestāžu tīkls
http://www.internationalcompetitionnetwork.org

 


Citas Reklāmas likuma ievērošanu uzraugošās iestādes*

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (uzrauga Reklāmas likuma un ar to cieši saistītus jautājumus skarošā Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma ievērošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā)
www.ptac.gov.lv

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (uzrauga Reklāmas likuma ievērošanu radio un televīzijā)
www.nrtp.lv

Veselības inspekcija (uzrauga Reklāmas likuma ievērošanu zāļu reklāmas jomā)
www.vi.gov.lv

Pārtikas un veterinārais dienests (uzrauga Reklāmas likuma ievērošanu veterināro zāļu jomā)
www.pvd.gov.lv

 

* Konkurences padome uzrauga reklāmas atbilstību normatīvo aktu prasībām, ja pārkāpums reklāmas jomā rada vai var radīt būtisku kaitējumu konkurencei. Vairāk informācijas šeit