Pārkāpumu un pierādījumu piemēri

Vienošanās, kas ir aizliegtas konkurējošiem uzņēmumiem (šie ir piemēri, nevis izsmeļošs saraksts)

Vienošanās, kas ir aizliegtas uzņēmumiem, kas savā starpā nekonkurē (šie ir piemēri, nevis izsmeļošs saraksts)


Par pierādījumiem:

  • Lai konstatētu aizliegtu vienošanos, nav nepieciešams, lai pastāvētu rakstisks līgums. Ir pietiekami, ja uzņēmumi bez rakstiskas vienošanās ir rīkojušies saskaņoti.
  • Kā pārkāpuma pierādījumi var kalpot līgumu vai vēstuļu kopijas, e-pasta sarakstes izdrukas, cenu un citu līguma nosacījumu piedāvājumi un jebkuri citi dokumenti, kas satur liecības par pārkāpumu.
  • Lai nodrošinātu anonimitāti, pirms nosūtīšanas dokumentos varat aizklāt jebkuru informāciju, kas varētu atklāt Jūsu identitāti.