Kas notiks ar iesniegto informāciju

Konkurences padome saņemto informāciju izvērtēs un:

  • Ierosinās izpētes lietu, ja sniegtā informācija būs pietiekama un pamatoti liecinās par iespējamu pārkāpumu
  • Veiks tirgus uzraudzību, ja sniegtā informācija nebūs pietiekama, lai ierosinātu izpētes lietu, tomēr norādīs uz iespējamiem konkurences kropļojumiem tirgū
  • Nodos informāciju atbildīgajai institūcijai, ja secinās, ka aprakstītā jautājuma risināšana neietilpst Konkurences padomes kompetencē, bet to atrisināt varētu cita valsts pārvaldes iestāde


Mājas lapā iesniegtā informācija neuzliek Konkurences padomei pienākumu ierosināt izpētes vai tirgus uzraudzības lietu.

 

Ja uzskatāt, ka Jūsu rīcībā ir visa nepieciešamā informācija, lai Konkurences padome ierosinātu izpētes lietu, un Jūs vēlaties saņemt iestādes izvērtējumu Konkurences likumā noteiktajā kārtībā, Jums jāsniedz oficiāls iesniegums Konkurences padomei.