Tirgu uzraudzība

Attiecībā uz tirgu uzraudzību KP prioritāri pētīs tādus sektorus kā enerģētika, digitālā ekonomika, farmācija, banku pakalpojumi, publiskie iepirkumi, mazumtirgotāju un pārtikas piegādātāju attiecības.

Tie ir sektori, kuros (I) saskatāmi šķēršļi efektīvai konkurences attīstībai vai (II) nav pietiekami skaidra regulācijas un tirgus funkcionēšanas mijiedarbība, vai (III) pēdējo gadu laikā bieži saņemtas sūdzības par konkurences tiesību iespējamiem pārkāpumiem.

Jāpiebilst, ka enerģētikas nozare, it īpaši dabas gāzes tirgus pēc liberalizācijas, saglabājoties ievērojamai vēsturiskā pakalpojumu sniedzēja tirgus varai, slēpj sevī augstu konkurences ierobežošanas risku. Arī KP 2016. gadā veiktās sabiedriskās domas pētījumā aptaujātie uzņēmēji (54 % respondentu) enerģētiku min kā vienu no nozarēm, kurām KP būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība.