Taisnīgums Profesionalitāte Neatkarība

2017. gadā KP paliks uzticīga savām pamatvērtībām – darboties taisnīgi, profesionāli un neatkarīgi, lai veidotu godīgas uzņēmējdarbības vidi visas sabiedrības interesēs.

Esam gandarīti, ka pēc KP  2016. gadā veiktās sabiedriskās domas pētījumā uzņēmēji, kas saskārušies ar KP darbību, novērtējuši, ka ar darbiniekiem ir viegli sazināties, tie ir atsaucīgi, uzklausa un ņem vērā uzņēmēju viedokli. Arī šogad kvantitatīvi tiks izvērtēts sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas. Raudzīsimies, lai katrs eiro, ko iestāde saņem no valsts budžeta, sabiedrībai sniegtu nesalīdzināmi lielāku ieguvumu. Tāpēc KP strādās saliedētā komandā, veidos efektīvu sadarbību, optimizēs struktūru, stiprinot iestādes rīcībspēju. KP realizēs to, ko saredz noderīgu esam mazajiem uzņēmumiem, – sadarbību un konsolidāciju, jo tas ir labākais veids, kā veicināt inovatīvu darbību un stiprināt savu konkurētspēju, kas valsts pārvaldes iestādei ir tikpat būtiski kā privātajam sektoram.