Starptautiskā sadarbība

KP turpinās aktīvu līdzdalību starptautiskos forumos, veicinot Latvijas starptautisko atpazīstamību, popularizējot iestādes pieredzi un stiprinot izmeklēšanas spēju, gatavojoties konkurences politikas jauniem izaicinājumiem.

Būtiskākie no tiem – OECD, Eiropas Komisijas rīkotās darba grupas, ES konkurences iestāžu vadītāju tikšanās, UNCTAD forums, Baltijas valstu konkurences iestāžu ikgadējā konference. Līdzdarbojoties starptautiskajā arēnā, kā arī gūstot ārvalstu iestāžu un izdevumu atzinību, KP ir iespējams pārliecināties par iestādes darbības efektivitāti un izvēlēto darbības metožu piemērotību. Pērn iestāde atkārtoti saņēma augsto starptautisko novērtējumu prestižajā Global Competition Review Rating Enforcement reitingā, kurā tiek iekļautas pasaulē vadošās konkurences uzraudzības iestādes. Tāpēc KP pienākums ir arī turpmāk strādāt profesionāli, efektīvi un inovatīvi, lai nezaudētu savu pozīciju starp labākajiem, par spīti dažādām grūtībām un izaicinājumiem ikdienas darbā.