Atbildīga apvienošanos uzraudzība

Apvienošanos un paziņotu vienošanos ziņojumu izvērtēšana arī turpmāk būs nozīmīga KP funkcija, jo ar valstisku apvienošanās kontroli tiek uzraudzīta un nodrošināta efektīvas konkurences saglabāšana preču un pakalpojumu tirgos.

2016. gads iezīmējies ar intensīvu konsolidāciju dažādu mazumtirdzniecības uzņēmumu vidū. Paredzams, ka arī 2017. gads būs nozīmīgu apvienošanos gads. Pēdējo gadu statistika liecina, ka ik gadu izvērtējamo apvienošanos skaits sasniedz apmēram 15 darījumus, daļa no tiem notiek starp spēcīgiem konkurentiem. Kopš 2016. gada 15. jūnija grozījumi Konkurences likumā paredz KP tiesības pieprasīt no tirgus dalībniekiem informāciju par t.s. zemsliekšņa apvienošanām, kur kopējais apgrozījums nesasniedz 30 miljonu eiro, tajā pašā laikā  mazāka apmēra darījumu konkrētajā tirgū kopīgā tirgus daļu var pārsniegt 40 % un veidoties dominējošais stāvoklis.

Tāpēc KP pēc savas iniciatīvas aktīvi sekos norisēm atsevišķos mazu apgrozījumu, bet augsti koncentrētos tirgos, lai patērētājus pasargātu no iespējamām negatīvām sekām ilgtermiņā, kas rodas no ierobežotas konkurences.