Struktūra. Darbinieki. Padome.

 

Konkurences padomes locekļi

 

    

 

Konkurss uz otrā padomes locekļa amatu tiks drīzumā izsludināts.

Padomes priekšsēdētāja  

Skaidrīte Ābrama

Biogrāfija

 Padomes loceklis 

Jānis Račko

Konkurss uz otrā padomes locekļa amatu tiks drīzumā izsludināts.

 

Darbinieki

Iestādē pamatdarbību nodrošina konkurences tiesību speciālisti, galvenokārt, juristi un ekonomisti – profesionāļi, kas gatavi savas zināšanas arvien papildināt, sekot līdzi notikumiem, izprast darīt visu iespējamo, lai novērstu konkurences sarežģījumus  jebkurā tirgū.

Mums ir mērķis, kas iedvesmo, ikdienas darbs, kas pilnveido, un vērtības, kas vada.

Darbinieku skaits: 46 


Darba pieredze Konkurences padomē

Vecums


Izglītība

2015. gadā 44 no 46 Konkurences padomes darbiniekiem bija augstākā izglītība un 74% no kopējā skaita bija ieguvuši maģistra grādu. 

Vairumam darbinieku ir jurista vai ekonomista izglītība. Pārējie ieguvuši izglītību inženierzinātnēs, vadības zinātnē, komunikācijas zinātnē u.c. Vairākiem ierēdņiem ir iegūtas divas augstākās izglītības.

Ētika un korupcijas prevencija

Korupcijas novēršanas jomā iestādē tiek nodrošināta valsts amatpersonām noteikto pienākumu izpildes, ētikas principu un likumā paredzēto aizliegumu ievērošanas kontrole. Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku ētikas normas un uzvedības pamatpricipi ir noteikti Konkurences padomes Ētikas kodeksā, savukārt šo normu ievērošanas uzraudzībai ir izveidota Ētikas komisija.