NACE

! Lēmumiem, kas pieņemti līdz 2009.gadam, NACE kodi var nebūt identificēti


A     LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA                                     
01     Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības                                     
01.1     Viengadīgo kultūru audzēšana                                                 
01.11     Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana                                 
01.12     Rīsu audzēšana                                                     
01.13     Dārzeņu audzēšana                                                     
01.14     Cukurniedru audzēšana                                                 
01.15     Tabakas audzēšana                                                     
01.16     Šķiedraugu audzēšana                                                 
01.19     Citu viengadīgo kultūru audzēšana                                             
01.2     Daudzgadīgo kultūru audzēšana                                                 
01.21     Vīnogu audzēšana                                                     
01.22     Tropu un subtropu augļu audzēšana                                             
01.23     Citrusaugļu audzēšana                                                 
01.24     Sēkleņu un kauleņu audzēšana                                                 
01.25     Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana                                         
01.26     Eļļas augu audzēšana                                                 
01.27     Dzērienu ražošanā izmantojamo kultūru audzēšana                                         
01.28     Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana                                     
01.29     Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana                                             
01.3     Augu pavairošana                                                     
01.30     Augu pavairošana                                                     
01.4     Lopkopība                                                         
01.41     Piena lopkopība                                                     
01.42     Citu liellopu audzēšana                                                 
01.43     Zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšana                                         
01.44     Kamieļu un kamieļu dzimtas dzīvnieku audzēšana                                         
01.45     Aitu un kazu audzēšana                                                 
01.46     Cūkkopība                                                     
01.47     Putnkopība                                                     
01.49     Citu dzīvnieku audzēšana                                                 
01.5     Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)                                         
01.50     Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)                                         
01.6     Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas                                 
01.61     Augkopības papilddarbības                                                 
01.62     Lopkopības papilddarbības                                                 
01.63     Palīgdarbības pēc ražas novākšanas                                             
01.64     Sēklu apstrāde sējai                                                     
01.7     Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības                                             
01.70     Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības                                             
02     Mežsaimniecība un mežizstrāde                                                 
02.1     Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības                                         
02.10     Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības                                         
02.2     Mežizstrāde                                                     
02.20     Mežizstrāde                                                     
02.3     Meža produktu vākšana                                                 
02.30     Meža produktu vākšana                                                 
02.4     Mežsaimniecības palīgdarbības                                                 
02.40     Mežsaimniecības palīgdarbības                                                 
03     Zivsaimniecība                                                     
03.1     Zvejniecība                                                     
03.11     Jūras zvejniecība                                                     
03.12     Saldūdens zvejniecība                                                 
03.2     Akvakultūra                                                     
03.21     Jūras akvakultūra                                                     
03.22     Saldūdens akvakultūra

              
B     IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE                                         
05     Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve                                                 
05.1     Akmeņogļu ieguve                                                     
05.10     Akmeņogļu ieguve                                                     
05.2     Brūnogļu (lignīta) ieguve                                                 
05.20     Brūnogļu (lignīta) ieguve                                                 
06     Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve                                                 
06.1     Jēlnaftas ieguve                                                     
06.10     Jēlnaftas ieguve                                                     
06.2     Dabasgāzes ieguve                                                     
06.20     Dabasgāzes ieguve                                                     
07     Metāla rūdu ieguve                                                     
07.1     Dzelzsrūdu ieguve                                                     
07.10     Dzelzsrūdu ieguve                                                     
07.2     Krāsaino metālu rūdu ieguve                                                 
07.21     Urāna un torija rūdu ieguve                                                 
07.29     Citu krāsaino metālu rūdu ieguve                                             
08     Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde                                         
08.1     Akmeņu, smilšu un māla ieguve                                                 
08.11     Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve                             
08.12     Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve                                     
08.9     Citur neklasificēta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde                                     
08.91     Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve                                 
08.92     Kūdras ieguve                                                     
08.93     Sāls ieguve                                                     
08.99     Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība                                         
09     Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības                                         
09.1     Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības                                     
09.10     Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības                                     
09.9     Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības                                         
09.90     Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības


C     APSTRĀDES RŪPNIECĪBA                                                 
10     Pārtikas produktu ražošana                                                 
10.1     Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana                                     
10.11     Gaļas pārstrāde un konservēšana                                             
10.12     Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana                                             
10.13     Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana                                         
10.2     Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana                                     
10.20     Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana                                     
10.3     Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana                                         
10.31     Kartupeļu pārstrāde                                                     
10.32     Augļu un dārzeņu sulas ražošana                                             
10.39     Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana                                     
10.4     Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana                                             
10.41     Eļļu un tauku ražošana                                                 
10.42     Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana                                         
10.5     Piena produktu ražošana                                                 
10.51     Piena pārstrāde un siera ražošana                                             
10.52     Saldējuma ražošana                                                     
10.6     Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana                                     
10.61     Graudu malšanas produktu ražošana                                             
10.62     Cietes un cietes produktu ražošana                                             
10.7     Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana                                         
10.71     Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana                                 
10.72     Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana                         
10.73     Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana                                 
10.8     Citu pārtikas produktu ražošana                                                 
10.81     Cukura ražošana                                                     
10.82     Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana                             
10.83     Tējas un kafijas pārstrāde                                                 
10.84     Garšvielu un piedevu ražošana                                                 
10.85     Gatavu ēdienu ražošana                                                 
10.86     Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana                                         
10.89     Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana                                         
10.9     Dzīvnieku barības ražošana                                                 
10.91     Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana                                         
10.92     Mājdzīvnieku barības ražošana                                                 
11     Dzērienu ražošana                                                     
11.0     Dzērienu ražošana                                                     
11.01     Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana                                         
11.02     Vīnu ražošana no vīnogām                                                 
11.03     Sidra un citu augļu vīnu ražošana                                             
11.04     Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām                                     
11.05     Alus ražošana                                                     
11.06     Iesala ražošana                                                     
11.07     Bezalkohola dzērienu ražošana; minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana                             
12     Tabakas izstrādājumu ražošana                                                 
12.0     Tabakas izstrādājumu ražošana                                                 
12.00     Tabakas izstrādājumu ražošana                                                 
13     Tekstilizstrādājumu ražošana                                                 
13.1     Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana                                             
13.10     Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana                                             
13.2     Tekstilmateriālu aušana                                                 
13.20     Tekstilmateriālu aušana                                                 
13.3     Tekstilmateriālu apdare                                                 
13.30     Tekstilmateriālu apdare                                                 
13.9     Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana                                             
13.91     Adīto un tamborēto audumu ražošana                                             
13.92     Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu                                         
13.93     Paklāju un grīdsegu ražošana                                                 
13.94     Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana                                             
13.95     Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu                                     
13.96     Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana                                     
13.99     Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana                                         
14     Apģērbu ražošana                                                     
14.1     Apģērbu ražošana, izņemot kažokādu apģērbu                                         
14.11     Ādas apģērbu ražošana                                                 
14.12     Darba apģērbu ražošana                                                 
14.13     Pārējo virsdrēbju ražošana                                                 
14.14     Apakšveļas ražošana                                                     
14.19     Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana                                         
14.2     Kažokādu izstrādājumu ražošana                                             
14.20     Kažokādu izstrādājumu ražošana                                             
14.3     Trikotāžas izstrādājumu ražošana                                             
14.31     Trikotāžas zeķu ražošana                                                 
14.39     Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana                                             
15     Ādas un ādas izstrādājumu ražošana                                             
15.1     Ādu miecēšana un apstrāde; ceļojuma piederumu, somu un zirglietu piederumu ražošana; kažokādu apstrāde un krāsošana             
15.11     Ādu miecēšana un apstrāde; kažokādu apstrāde un krāsošana                                     
15.12     Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana                             
15.2     Apavu ražošana                                                     
15.20     Apavu ražošana                                                     
16     Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana                     
16.1     Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana                                             
16.10     Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana                                             
16.2     Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana                                         
16.21     Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana                                             
16.22     Parketa paneļu ražošana                                                 
16.23     Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana                                         
16.24     Koka taras ražošana                                                     
16.29     Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana                             
17     Papīra un papīra izstrādājumu ražošana                                             
17.1     Celulozes, papīra un kartona ražošana                                             
17.11     Celulozes (papīrmasas) ražošana                                             
17.12     Papīra un kartona ražošana                                                 
17.2     Papīra un kartona izstrādājumu ražošana                                             
17.21     Gofrētā papīra un kartona ražošana; papīra un kartona taras ražošana                                 
17.22     Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana                                     
17.23     Rakstāmpapīra ražošana                                                 
17.24     Tapešu ražošana                                                     
17.29     Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana                                         
18     Poligrāfija un ierakstu reproducēšana                                             
18.1     Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības                                             
18.11     Laikrakstu iespiešana                                                 
18.12     Cita veida izdevumu iespiešana                                                 
18.13     Salikšana un iespiedformu izgatavošana                                             
18.14     Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības                                             
18.2     Ierakstu reproducēšana                                                 
18.20     Ierakstu reproducēšana                                                 
19     Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana                                         
19.1     Koksēšanas produktu ražošana                                                 
19.10     Koksēšanas produktu ražošana                                                 
19.2     Naftas pārstrādes produktu ražošana                                             
19.20     Naftas pārstrādes produktu ražošana                                             
20     Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana                                         
20.1     Ķīmisko pamatvielu, minerālmēslu un slāpekļa savienojumu, plastmasu un sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstādes formās             
20.11     Rūpniecisko gāzu ražošana                                                 
20.12     Krāsvielu un pigmentu ražošana                                                 
20.13     Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana                                         
20.14     Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana                                         
20.15     Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana                                         
20.16     Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās                                             
20.17     Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās                                         
20.2     Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana                                         
20.20     Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana                                         
20.3     Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana                                 
20.30     Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana                                 
20.4     Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu, smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana                     
20.41     Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana                                 
20.42     Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana                                             
20.5     Pārējo ķīmisko vielu ražošana                                                 
20.51     Sprāgstvielu ražošana                                                 
20.52     Līmju ražošana                                                     
20.53     Ēterisko eļļu ražošana                                                 
20.59     Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana                                             
20.6     Sintētisko šķiedru ražošana                                                 
20.60     Sintētisko šķiedru ražošana                                                 
21     Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana                                     
21.1     Farmaceitisko pamatvielu ražošana                                             
21.10     Farmaceitisko pamatvielu ražošana                                             
21.2     Farmaceitisko preparātu ražošana                                             
21.20     Farmaceitisko preparātu ražošana                                             
22     Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana                                         
22.1     Gumijas izstrādājumu ražošana                                                 
22.11     Gumijas riepu un kameru ražošana; gumijas riepu protektoru atjaunošana                                 
22.19     Citu gumijas izstrādājumu ražošana                                             
22.2     Plastmasas izstrādājumu ražošana                                             
22.21     Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana                                     
22.22     Plastmasas iepakojuma ražošana                                             
22.23     Plastmasas būvelementu ražošana                                             
22.29     Citu plastmasas izstrādājumu ražošana                                             
23     Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana                                         
23.1     Stikla un stikla izstrādājumu ražošana                                             
23.11     Lokšņu stikla ražošana                                                 
23.12     Lokšņu stikla formēšana un apstrāde                                             
23.13     Dobo stikla izstrādājumu ražošana                                             
23.14     Stikla šķiedras ražošana                                                 
23.19     Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus                                 
23.2     Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana                                     
23.20     Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana                                     
23.3     Keramikas būvmateriālu ražošana                                             
23.31     Keramikas flīžu un plākšņu ražošana                                             
23.32     Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana                                     
23.4     Citu porcelāna un keramikas izstrādājumu ražošana                                         
23.41     Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana                                     
23.42     Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana                                         
23.43     Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana                                         
23.44     Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana                                         
23.49     Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana                                         
23.5     Cementa, kaļķa un ģipša ražošana                                             
23.51     Cementa ražošana                                                     
23.52     Kaļķa un ģipša ražošana                                                 
23.6     Betona, cementa un ģipša izstrādājumu ražošana                                         
23.61     Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana                                         
23.62     Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošana                                         
23.63     Gatavo betona maisījumu ražošana                                             
23.64     Javu ražošana                                                     
23.65     Šķiedru cementa izstrādājumu ražošana                                             
23.69     Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana                                         
23.7     Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde                                     
23.70     Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde                                     
23.9     Abrazīvo izstrādājumu un citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana                         
23.91     Abrazīvo izstrādājumu ražošana                                                 
23.99     Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana                                     
24     Metālu ražošana                                                     
24.1     Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana                                         
24.10     Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana                                         
24.2     Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana                                     
24.20     Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana                                     
24.3     Tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošana                                         
24.31     Aukstā vilkšana                                                     
24.32     Šauru slokšņu aukstā velmēšana                                             
24.33     Aukstā formēšana vai locīšana                                                 
24.34     Stiepļu vilkšana                                                     
24.4     Cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošana                                         
24.41     Cēlmetālu ražošana                                                     
24.42     Alumīnija ražošana                                                     
24.43     Svina, cinka un alvas ražošana                                                 
24.44     Vara ražošana                                                     
24.45     Citu krāsaino metālu ražošana                                                 
24.46     Kodoldegvielas ražošana                                                 
24.5     Metālu liešana                                                     
24.51     Čuguna liešana                                                     
24.52     Tērauda liešana                                                     
24.53     Vieglo metālu liešana                                                 
24.54     Citu krāsaino metālu liešana                                                 
25     Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas                                 
25.1     Metāla konstrukciju ražošana                                                 
25.11     Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana                                         
25.12     Metāla durvju un logu ražošana                                                 
25.2     Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana                                         
25.21     Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana                                             
25.29     Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana                                         
25.3     Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus                                 
25.30     Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus                                 
25.4     Ieroču un munīcijas ražošana                                                 
25.40     Ieroču un munīcijas ražošana                                                 
25.5     Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija                                 
25.50     Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana; pulvermetalurģija                                 
25.6     Metālu mehāniskā apstrāde; virsmas apstrāde un pārklāšana                                     
25.61     Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana                                             
25.62     Mehāniskā apstrāde                                                     
25.7     Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana                                     
25.71     Galda piederumu ražošana                                                 
25.72     Slēdzeņu un eņģu ražošana                                                 
25.73     Darbarīku ražošana                                                     
25.9     Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana                                             
25.91     Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana                                         
25.92     Vieglā metāla iepakojuma ražošana                                             
25.93     Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana                                         
25.94     Spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošana                                         
25.99     Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana                                         
26     Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana                                         
26.1     Elektronisko komponentu un plašu ražošana                                         
26.11     Elektronisko komponentu ražošana                                             
26.12     Elektronisko plašu ražošana                                                 
26.2     Datoru un perifēro iekārtu ražošana                                             
26.20     Datoru un perifēro iekārtu ražošana                                             
26.3     Sakaru iekārtu ražošana                                                 
26.30     Sakaru iekārtu ražošana                                                 
26.4     Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana                                             
26.40     Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana                                             
26.5     Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana; pulksteņu ražošana
26.51     Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana                             
26.52     Pulksteņu ražošana                                                     
26.6     Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana                                 
26.60     Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana                                 
26.7     Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana                                         
26.70     Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana                                         
26.8     Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana                                         
26.80     Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana                                         
27     Elektrisko iekārtu ražošana                                                 
27.1     Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana                         
27.11     Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana                                         
27.12     Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana                                         
27.2     Galvanisko elementu ražošana                                                 
27.20     Galvanisko elementu ražošana                                                 
27.3     Vadu un instalāciju ierīču ražošana                                             
27.31     Optisko šķiedru kabeļu ražošana                                             
27.32     Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana                                     
27.33     Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana                                         
27.4     Apgaismes ierīču ražošana                                                 
27.40     Apgaismes ierīču ražošana                                                 
27.5     Sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana                                             
27.51     Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana                                             
27.52     Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana                                             
27.9     Citu elektroiekārtu ražošana                                                 
27.90     Citu elektroiekārtu ražošana                                                 
28     Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana                                     
28.1     Universālu mehānismu ražošana                                                 
28.11     Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus   
28.12     Hidraulisko iekārtu ražošana                                                 
28.13     Sūkņu un kompresoru ražošana                                                 
28.14     Krānu un ventiļu ražošana                                                 
28.15     Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana                                     
28.2     Pārējo universālu iekārtu ražošana                                             
28.21     Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana                                             
28.22     Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana                                         
28.23     Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)                                 
28.24     Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana                                         
28.25     Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana                                     
28.29     Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana                                         
28.3     Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana                                     
28.30     Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana                                     
28.4     Darbgaldu ražošana                                                     
28.41     Metālapstrādes darbgaldu ražošana                                             
28.49     Cita veida darbgaldu ražošana                                                 
28.9     Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana                                         
28.91     Mašīnu ražošana metalurģijai                                                 
28.92     Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai                                 
28.93     Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei                                     
28.94     Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai                             
28.95     Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai                                         
28.96     Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei                                         
28.99     Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana                                             
29     Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana                                         
29.1     Automobiļu ražošana                                                     
29.10     Automobiļu ražošana                                                     
29.2     Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana                                     
29.20     Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana                                     
29.3     Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem                                 
29.31     Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem                                     
29.32     Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem                                 
30     Citu transportlīdzekļu ražošana                                                 
30.1     Kuģu un laivu būve                                                     
30.11     Kuģu un peldošo iekārtu būve                                                 
30.12     Atpūtas un sporta laivu būve                                                 
30.2     Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana                                         
30.20     Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana                                         
30.3     Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana                                         
30.30     Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana                                         
30.4     Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana                                             
30.40     Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana                                             
30.9     Pārējo transportlīdzekļu ražošana                                             
30.91     Motociklu ražošana                                                     
30.92     Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana                                             
30.99     Pārējo transportlīdzekļu ražošana                                             
31     Mēbeļu ražošana                                                     
31.0     Mēbeļu ražošana                                                     
31.01     Biroju un veikalu mēbeļu ražošana                                             
31.02     Virtuves mēbeļu ražošana                                                 
31.03     Matraču ražošana                                                     
31.09     Citu mēbeļu ražošana                                                 
32     Cita veida ražošana                                                     
32.1     Juvelierizstrādājumu, bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana                                     
32.11     Monētu kalšana                                                     
32.12     Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana                                         
32.13     Juvelierizstrādājumu imitāciju un līdzīgu izstrādājumu ražošana                                     
32.2     Mūzikas instrumentu ražošana                                                 
32.20     Mūzikas instrumentu ražošana                                                 
32.3     Sporta preču ražošana                                                 
32.30     Sporta preču ražošana                                                 
32.4     Spēļu un rotaļlietu ražošana                                                 
32.40     Spēļu un rotaļlietu ražošana                                                 
32.5     Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana                                 
32.50     Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana                                 
32.9     Citur neklasificēta ražošana                                                 
32.91     Slotu un suku ražošana                                                 
32.99     Citur neklasificēta ražošana                                                 
33     Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana                                             
33.1     Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts                                         
33.11     Metāla izstrādājumu remonts                                                 
33.12     Iekārtu remonts                                                     
33.13     Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts                                         
33.14     Elektroierīču remonts                                                     
33.15     Kuģu un laivu remonts un apkope                                             
33.16     Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope                                         
33.17     Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts                                         
33.19     Citu ierīču remonts                                                     
33.2     Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana                                             
33.20     Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

                               
D     ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA                         
35     Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana                                 
35.1     Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale                                         
35.11     Elektroenerģijas ražošana                                                 
35.12     Elektroenerģijas apgāde                                                 
35.13     Elektroenerģijas sadale                                                 
35.14     Elektroenerģijas tirdzniecība                                                 
35.2     Gāzes ražošana; gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus                                 
35.21     Gāzes ražošana                                                     
35.22     Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem                                             
35.23     Gāzes realizācija pa cauruļvadiem                                             
35.3     Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana                                             
35.30     Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

                                      
E     ŪDENS APGĀDE; NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA                             
36     Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde                                             
36.0     Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde                                             
36.00     Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde                                             
37     Notekūdeņu savākšana un attīrīšana                                             
37.0     Notekūdeņu savākšana un attīrīšana                                             
37.00     Notekūdeņu savākšana un attīrīšana                                             
38     Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde                                 
38.1     Atkritumu savākšana                                                     
38.11     Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)                                         
38.12     Bīstamo atkritumu savākšana                                                 
38.2     Atkritumu apstrāde un izvietošana                                             
38.21     Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)                                     
38.22     Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana                                             
38.3     Otrreizējā pārstrāde                                                     
38.31     Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana                                         
38.32     Šķirotu materiālu pārstrāde                                                 
39     Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi                                     
39.0     Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi                                     
39.00     Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

F     BŪVNIECĪBA                                                     
41     Ēku būvniecība                                                     
41.1     Būvniecības projektu izstrādāšana                                             
41.10     Būvniecības projektu izstrādāšana                                             
41.2     Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība                                             
41.20     Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība                                             
42     Inženierbūvniecība                                                     
42.1     Ceļu un dzelzceļu būvniecība                                                 
42.11     Ceļu un maģistrāļu būvniecība                                                 
42.12     Dzelzceļu un metro būvniecība                                                 
42.13     Tiltu un tuneļu būvniecība                                                 
42.2     Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība                                         
42.21     Ūdensapgādes sistēmu būvniecība                                             
42.22     Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība                                     
42.9     Pārējā inženierbūvniecība                                                 
42.91     Hidrotehnisko objektu būvniecība                                             
42.99     Citur neklasificēta inženierbūvniecība                                             
43     Specializētie būvdarbi                                                 
43.1     Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana                                         
43.11     Ēku nojaukšana                                                     
43.12     Būvlaukuma sagatavošana                                                 
43.13     Pētniecisko urbumu veikšana                                                 
43.2     Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības                             
43.21     Elektroinstalācijas ierīkošana                                                 
43.22     Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana                                 
43.29     Citu inženiersistēmu montāža                                                 
43.3     Būvdarbu pabeigšana                                                     
43.31     Apmetēju darbi                                                     
43.32     Galdnieku darbi                                                     
43.33     Grīdas un sienu apdare                                                 
43.34     Krāsotāju un stiklinieku darbi                                                 
43.39     Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas                                             
43.9     Citi specializētie būvdarbi                                                 
43.91     Jumta seguma uzklāšana                                                 
43.99     Citur neklasificētie specializētie būvdarbi

                            
G     VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA; AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS                         
45     Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts                                 
45.1     Automobiļu pārdošana                                                 
45.11     Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana                                         
45.19     Citu automobiļu pārdošana                                                 
45.2     Automobiļu apkope un remonts                                                 
45.20     Automobiļu apkope un remonts                                                 
45.3     Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana                                             
45.31     Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība                                     
45.32     Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība                                     
45.4     Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts                                     
45.40     Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts                                     
46     Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                     
46.1     Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību                                         
46.11     Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.12     Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība                         
46.13     Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība                                 
46.14     Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un lidaparātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība                             
46.15     Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība                         
46.16     Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība                         
46.17     Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība                                 
46.18     Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība                                     
46.19     Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība                                     
46.2     Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība                                     
46.21     Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība                                 
46.22     Ziedu un augu vairumtirdzniecība                                             
46.23     Dzīvu lopu vairumtirdzniecība                                                 
46.24     Jēlādu un izstrādātu ādu vairumtirdzniecība                                             
46.3     Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība                                     
46.31     Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība                                             
46.32     Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība                                             
46.33     Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība                                 
46.34     Dzērienu vairumtirdzniecība                                                 
46.35     Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība                                             
46.36     Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu vairumtirdzniecība                                 
46.37     Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība                                         
46.38     Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus                             
46.39     Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība                                 
46.4     Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība                                             
46.41     Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība                                             
46.42     Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība                                             
46.43     Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība                                         
46.44     Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība                                 
46.45     Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība                                         
46.46     Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība                                         
46.47     Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība                                     
46.48     Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība                                         
46.49     Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība                                         
46.5     Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība                                 
46.51     Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība                                     
46.52     Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība                                 
46.6     Citu mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība                                     
46.61     Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība                                 
46.62     Darbgaldu vairumtirdzniecība                                                 
46.63     Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība                             
46.64     Tekstilrūpniecības iekārtu, šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība                                 
46.65     Biroja mēbeļu vairumtirdzniecība                                                 
46.66     Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība                                         
46.69     Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība                                             
46.7     Cita veida specializētā vairumtirdzniecība                                             
46.71     Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība                             
46.72     Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība                                             
46.73     Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība                                 
46.74     Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība                             
46.75     Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība                                                 
46.76     Starpproduktu vairumtirdzniecība                                             
46.77     Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība                                             
46.9     Nespecializētā vairumtirdzniecība                                             
46.90     Nespecializētā vairumtirdzniecība                                             
47     Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus                                     
47.1     Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos                                         
47.11     Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
47.19     Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos                                         
47.2     Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.21     Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                     
47.22     Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.23     Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.24     Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                 
47.25     Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.26     Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.29     Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.3     Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās                                     
47.30     Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās                                     
47.4     Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                         
47.41     Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                         
47.42     Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.43     Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                     
47.5     Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.51     Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                     
47.52     Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                             
47.53     Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                             
47.54     Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.59     Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                 
47.6     Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                             
47.61     Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                         
47.62     Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.63     Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.64     Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                     
47.65     Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                     
47.7     Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                         
47.71     Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                         
47.72     Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.73     Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.74     Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.75     Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                             
47.76     Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                 
47.77     Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                             
47.78     Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos                                 
47.79     Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos                                             
47.8     Mazumtirdzniecība stendos un tirgos                                             
47.81     Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos                             
47.82     Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos                                 
47.89     Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos                                         
47.9     Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem                                     
47.91     Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos                                         
47.99     Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem


H     TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA                                             
49     Sauszemes transports un cauruļvadu transports                                         
49.1     Pasažieru dzelzceļa transports                                                 
49.10     Pasažieru dzelzceļa transports                                                 
49.2     Kravu dzelzceļa transports                                                 
49.20     Kravu dzelzceļa transports                                                 
49.3     Pārējais pasažieru sauszemes transports                                             
49.31     Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi                                     
49.32     Taksometru pakalpojumi                                                 
49.39     Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports                                         
49.4     Kravu pārvadājumi pa autoceļiem                                             
49.41     Kravu pārvadājumi pa autoceļiem                                             
49.42     Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi                                         
49.5     Cauruļvadu transports                                                 
49.50     Cauruļvadu transports                                                 
50     Ūdens transports                                                     
50.1     Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports                                         
50.10     Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports                                         
50.2     Kravu jūras un piekrastes ūdens transports                                             
50.20     Kravu jūras un piekrastes ūdens transports                                             
50.3     Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos                                             
50.30     Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos                                             
50.4     Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos                                             
50.40     Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos                                             
51     Gaisa transports                                                     
51.1     Pasažieru aviopārvadājumi                                                 
51.10     Pasažieru aviopārvadājumi                                                 
51.2     Kravu aviopārvadājumi un kosmiskais transports                                         
51.21     Kravu aviopārvadājumi                                                 
51.22     Kosmiskais transports                                                 
52     Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības                                             
52.1     Uzglabāšana un noliktavu saimniecība                                             
52.10     Uzglabāšana un noliktavu saimniecība                                             
52.2     Transporta palīgdarbības                                                 
52.21     Sauszemes transporta palīgdarbības                                             
52.22     Ūdens transporta palīgdarbības                                                 
52.23     Aviotransporta palīgdarbības                                                 
52.24     Kravu iekraušana un izkraušana                                                 
52.29     Pārējās transporta palīgdarbības                                                 
53     Pasta un kurjeru darbība                                                 
53.1     Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu                                     
53.10     Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu                                     
53.2     Citas pasta un kurjeru darbības                                                 
53.20     Citas pasta un kurjeru darbības                                                 


I     IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI                                         
55     Izmitināšana                                                     
55.1     Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās                                         
55.10     Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās                                         
55.2     Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās                                 
55.20     Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās                                 
55.3     Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība                         
55.30     Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība                         
55.9     Pārējo apmešanās vietu darbība                                                 
55.90     Pārējo apmešanās vietu darbība                                                 
56     Ēdināšanas pakalpojumi                                                 
56.1     Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi                                         
56.10     Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi                                         
56.2     Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas pakalpojumu darbības                             
56.21     Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma                                             
56.29     Cita veida ēdināšanas pakalpojumi                                             
56.3     Bāru darbība                                                     
56.30     Bāru darbība                                                     


J     INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI                                     
58     Izdevējdarbība                                                     
58.1     Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi                                 
58.11     Grāmatu izdošana                                                     
58.12     Izziņu katalogu izdošana                                                 
58.13     Laikrakstu izdošana                                                     
58.14     Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana                                             
58.19     Citi izdevējdarbības veidi                                                 
58.2     Datorprogrammatūras tiražēšana                                             
58.21     Datorspēļu tiražēšana                                                 
58.29     Citu programmatūru tiražēšana                                                 
59     Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana                                 
59.1     Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana                                     
59.11     Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana                                     
59.12     Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas                                 
59.13     Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana                                     
59.14     Kinofilmu demonstrēšana                                                 
59.2     Skaņu ierakstu producēšana                                                 
59.20     Skaņu ierakstu producēšana                                                 
60     Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide                                         
60.1     Radio programmu apraide                                                 
60.10     Radio programmu apraide                                                 
60.2     Televīzijas programmu izstrāde un apraide                                             
60.20     Televīzijas programmu izstrāde un apraide                                             
61     Telekomunikācija                                                     
61.1     Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi                                             
61.10     Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi                                             
61.2     Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi                                             
61.20     Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi                                             
61.3     Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi                                             
61.30     Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi                                             
61.9     Citi telekomunikāciju pakalpojumi                                             
61.90     Citi telekomunikācijas pakalpojumi                                             
62     Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības                                     
62.0     Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības                                     
62.01     Datorprogrammēšana                                                 
62.02     Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos                                         
62.03     Datoriekārtu darbības pārvaldīšana                                             
62.09     Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi                                         
63     Informācijas pakalpojumi                                                 
63.1     Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības; interneta portālu darbība                             
63.11     Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības                                         
63.12     Interneta portālu darbība                                                 
63.9     Citi informācijas pakalpojumi                                                 
63.91     Ziņu aģentūru darbība                                                 
63.99     Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi                                             


K     FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS                                         
64     Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu                             
64.1     Monetārā starpniecība                                                 
64.11     Centrālo banku darbība                                                 
64.19     Cita monetārā starpniecība                                                 
64.2     Holdingkompāniju darbība                                                 
64.20     Holdingkompāniju darbība                                                 
64.3     Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās                                     
64.30     Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās                                     
64.9     Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu                             
64.91     Finanšu noma                                                     
64.92     Citi kreditēšanas pakalpojumi                                                 
64.99     Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu                         
65     Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu                         
65.1     Apdrošināšana                                                     
65.11     Dzīvības apdrošināšana                                                 
65.12     Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu                                         
65.2     Pārapdrošināšana                                                     
65.20     Pārapdrošināšana                                                     
65.3     Pensiju uzkrāšana                                                     
65.30     Pensiju uzkrāšana                                                     
66     Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības                                 
66.1     Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu                         
66.11     Finanšu tirgus vadīšana                                                 
66.12     Operācijas ar vērtspapīriem                                                 
66.19     Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu                         
66.2     Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība                                     
66.21     Riska un zaudējumu novērtēšana                                             
66.22     Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība                                             
66.29     Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība                                     
66.3     Fondu pārvaldīšana                                                     
66.30     Fondu pārvaldīšana                                                     


L     OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU                                         
68     Operācijas ar nekustamo īpašumu                                             
68.1     Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana                                         
68.10     Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana                                         
68.2     Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana                                     
68.20     Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana                                     
68.3     Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību                                 
68.31     Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu                                         
68.32     Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata                                 


M     PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI                                     
69     Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi                                             
69.1     Juridiskie pakalpojumi                                                 
69.10     Juridiskie pakalpojumi                                                 
69.2     Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos                         
69.20     Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos                         
70     Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās                                 
70.1     Centrālo biroju darbība                                                 
70.10     Centrālo biroju darbība                                                 
70.2     Vadības konsultāciju pakalpojumi                                             
70.21     Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi                                     
70.22     Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās                                         
71     Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze                                 
71.1     Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas                                     
71.11     Arhitektūras pakalpojumi                                                 
71.12     Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas                                     
71.2     Tehniskā pārbaude un analīze                                                 
71.20     Tehniskā pārbaude un analīze                                                 
72     Zinātniskās pētniecības darbs                                                 
72.1     Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs                             
72.11     Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā                                     
72.19     Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs                         
72.2     Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs                             
72.20     Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs                             
73     Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi                                             
73.1     Reklāmas pakalpojumi                                                 
73.11     Reklāmas aģentūru darbība                                                 
73.12     Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos                                     
73.2     Tirgus un sabiedriskās domas izpēte                                             
73.20     Tirgus un sabiedriskās domas izpēte                                             
74     Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi                                         
74.1     Specializētie projektēšanas darbi                                             
74.10     Specializētie projektēšanas darbi                                             
74.2     Fotopakalpojumi                                                     
74.20     Fotopakalpojumi                                                     
74.3     Tulkošanas un tulku pakalpojumi                                             
74.30     Tulkošanas un tulku pakalpojumi                                             
74.9     Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi                                 
74.90     Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi                                 
75     Veterinārie pakalpojumi                                                 
75.0     Veterinārie pakalpojumi                                                 
75.00     Veterinārie pakalpojumi                                                 


N     ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA                                     
77     Iznomāšana un ekspluatācijas līzings                                             
77.1     Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings                                         
77.11     Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings                             
77.12     Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings                                     
77.2     Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings                         
77.21     Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings                                 
77.22     Videoierakstu un disku iznomāšana                                             
77.29     Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.3     Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings                         
77.31     Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings                                 
77.32     Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings                                 
77.33     Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus)                             
77.34     Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings                                     
77.35     Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings                                     
77.39     Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings                     
77.4     Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus                                 
77.40     Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus                                 
78     Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu                                     
78.1     Nodarbinātības aģentūru darbība                                                 
78.10     Nodarbinātības aģentūru darbība                                                 
78.2     Nodrošināšana ar personālu uz laiku                                             
78.20     Nodrošināšana ar personālu uz laiku                                             
78.3     Pārējo cilvēkresursu vadība                                                 
78.30     Pārējo cilvēkresursu vadība                                                 
79     Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi                         
79.1     Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi                                         
79.11     Ceļojumu biroju pakalpojumi                                                 
79.12     Tūrisma operatoru pakalpojumi                                                 
79.9     Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības                                     
79.90     Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības                                     
80     Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana                                             
80.1     Personiskās drošības darbības                                                 
80.10     Personiskās drošības darbības                                                 
80.2     Drošības sistēmu pakalpojumi                                                 
80.20     Drošības sistēmu pakalpojumi                                                 
80.3     Izmeklēšanas darbības                                                 
80.30     Izmeklēšanas darbības                                                 
81     Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi                                         
81.1     Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības                                         
81.10     Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības                                         
81.2     Uzkopšanas darbības                                                 
81.21     Vispārēja ēku tīrīšana                                                 
81.22     Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības                                 
81.29     Cita veida tīrīšanas darbības                                                 
81.3     Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības                                         
81.30     Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības                                         
82     Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības                                     
82.1     Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības                                         
82.11     Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi                                         
82.19     Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības                             
82.2     Informācijas zvanu centru darbība                                             
82.20     Informācijas zvanu centru darbība                                             
82.3     Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi                                     
82.30     Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi                                     
82.9     Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības                                     
82.91     Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi                                         
82.92     Iepakošanas pakalpojumi                                                 
82.99     Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības                                 


O     VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA; OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA                             
84     Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana                                     
84.1     Valsts vadīšana un sabiedrības sociāli ekonomiskā politika                                     
84.11     Vispārējo valsts dienestu darbība                                             
84.12     Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu             
84.13     Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana                                     
84.2     Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā                                         
84.21     Ārlietas                                                         
84.22     Aizsardzība                                                     
84.23     Tieslietu iestāžu darbība                                                 
84.24     Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana                                         
84.25     Ugunsdzēsības dienestu darbība                                             
84.3     Obligātā sociālā apdrošināšana                                                 
84.30     Obligātā sociālā apdrošināšana                                                 


P     IZGLĪTĪBA                                                         
85     Izglītība                                                         
85.1     Pirmskolas izglītība                                                     
85.10     Pirmskolas izglītība                                                     
85.2     Sākumizglītība                                                     
85.20     Sākumizglītība                                                     
85.3     Vidējā izglītība                                                     
85.31     Vispārējā vidējā izglītība                                                 
85.32     Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība                                             
85.4     Augstākā izglītība                                                     
85.41     Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā                                             
85.42     Akadēmiskā augstākā izglītība                                                 
85.5     Pārējā izglītība                                                     
85.51     Sporta un ārpusskolas izglītība                                                 
85.52     Kultūras izglītība                                                     
85.53     Transportlīdzekļu vadītāju apmācība                                             
85.59     Citur neklasificēta izglītība                                                 
85.6     Izglītības atbalsta pakalpojumi                                                 
85.60     Izglītības atbalsta pakalpojumi                                              

   
Q     VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE                                             
86     Veselības aizsardzība                                                 
86.1     Slimnīcu darbība                                                     
86.10     Slimnīcu darbība                                                     
86.2     Ārstu un zobārstu prakse                                                 
86.21     Vispārējā ārstu prakse                                                 
86.22     Specializētā ārstu prakse                                                 
86.23     Zobārstu prakse                                                     
86.9     Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā                                             
86.90     Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā                                             
87     Sociālā aprūpe ar izmitināšanu                                                 
87.1     Aprūpes centru pakalpojumi                                                 
87.10     Aprūpes centru pakalpojumi                                                 
87.2     Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi                             
87.20     Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi                             
87.3     Veco ļaužu un invalīdu aprūpe                                                 
87.30     Veco ļaužu un invalīdu aprūpe                                                 
87.9     Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu                                     
87.90     Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu                                     
88     Sociālā aprūpe bez izmitināšanas                                             
88.1     Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas                                     
88.10     Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas                                     
88.9     Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas                                             
88.91     Bērnu dienas aprūpes centru darbība                                             
88.99     Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi                           

             
R     MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA                                             
90     Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības                                         
90.0     Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības                                         
90.01     Mākslinieku darbība                                                     
90.02     Mākslas palīgdarbības                                                 
90.03     Mākslinieciskā jaunrade                                                 
90.04     Kultūras iestāžu darbība                                                 
91     Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība                                     
91.0     Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība                                     
91.01     Bibliotēku un arhīvu darbība                                                 
91.02     Muzeju darbība                                                     
91.03     Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība                                     
91.04     Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība                                     
92     Azartspēles un derības                                                 
92.0     Azartspēles un derības                                                 
92.00     Azartspēles un derības                                                 
93     Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība                                         
93.1     Sporta nodarbības                                                     
93.11     Sporta objektu darbība                                                 
93.12     Sporta klubu darbība                                                     
93.13     Fitnesa centru darbība                                                 
93.19     Citas sporta nodarbības                                                 
93.2     Izklaides un atpūtas darbība                                                 
93.21     Atrakciju un atpūtas parku darbība                                             
93.29     Cita izklaides un atpūtas darbība                                 

            
S     CITI PAKALPOJUMI                                                     
94     Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība                                         
94.1     Darba devēju un profesionālo organizāciju darbība                                         
94.11     Darba devēju organizāciju darbība                                             
94.12     Profesionālu organizāciju darbība                                             
94.2     Arodbiedrību darbība                                                     
94.20     Arodbiedrību darbība                                                     
94.9     Citu organizāciju darbība                                                 
94.91     Reliģisko organizāciju darbība                                                 
94.92     Politisko organizāciju darbība                                                 
94.99     Citur neklasificētu organizāciju darbība                                             
95     Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts                             
95.1     Datoru un sakaru iekārtu remonts                                             
95.11     Datoru un perifēro iekārtu remonts                                             
95.12     Sakaru iekārtu remonts                                                 
95.2     Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts                                 
95.21     Sadzīves elektronisko iekārtu remonts                                             
95.22     Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts                                     
95.23     Apavu un ādas izstrādājumu remonts                                             
95.24     Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts                                             
95.25     Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts                                             
95.29     Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts                             
96     Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana                                             
96.0     Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana                                             
96.01     Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana                                 
96.02     Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi                                             
96.03     Apbedīšana un ar to saistītā darbība                                             
96.04     Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi                                         
96.09     Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi                                             


T     MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA; PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS
97     Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām                             
97.0     Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām                             
97.00     Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām                             
98     Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās                             
98.1     Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās                                     
98.10     Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās                                     
98.2     Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi                                         
98.20     Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi                                         


U     ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN INSTITŪCIJU DARBĪBA                                 
99     Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība                                         
99.0     Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība                                         
99.00     Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība                                         
00.00     u.c. statūtos paredzētā darbība