Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi piena tirgus uzraudzību, kuras rezultāti parāda: cenu izmaiņas dažādos tirgus līmeņos notiek neproporcionāli, tomēr cenu dinamika neliecina, ka šajā tirgū pastāvētu aizliegtas vienošanās.

Atšķirīgās cenu izmaiņu tendences ražošanas, pārstrādes un mazumtirdzniecības posmos nereti ir raisījušas uzņēmēju un patērētāju bažas par iespējamiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Tirgus uzraudzība, kuru KP veica ciešā sadarbībā ar Latvijas Banku, ļāva ekonometriski pamatoti aplūkot datus par cenu izmaiņām un gūt izpratni par cenu veidošanās dinamiku, kas ir svarīga visiem šī tirgus dalībniekiem. Datu kvantitatīvā analīze neliecināja par sakarībām, kas norādītu uz tirgū pastāvošiem konkurences tiesību pārkāpumiem.

Uzraudzības ietvaros KP pārliecinājās, ka no pašizmaksas izmaiņām visvairāk atkarīgi ir svaigpiena ražotāji, savukārt, svaigpiena izmaksām pieaugot, ne vienmēr vienlaikus proporcionāli pieaug arī tā pārstrādātāju cenas.

Būtiskās svaigpiena noieta cenu izmaiņas pārstrādātājus ietekmē četras reizes mazāk nekā ražotājus. Savukārt mazumtirdzniecības piegādes ķēdes posmā cenu reakcija ir mazāka par vienu procentpunktu no sākotnējās noieta cenas pieauguma.

Pētījuma ietvaros netika novērotas tādas svaigpiena cenu izmaiņas, ko būtu izraisījušas izmaiņas pārstrādātāju vai mazumtirgotāju cenu politikā.

Savukārt mazumtirgotāju cenas ar svaigpiena cenu izmaiņām ir saistītas vismazāk, un attiecīgi piena cenu samazinājums veikalu plauktos tiek novērots, ja samazinās pārdotā piena apjoms. Tomēr arī mazumtirgotāji, tāpat kā pārstrādātāji, rēķinās ar tendencēm svaigpiena iepirkumu tirgū. Kopumā mazumtirgotāji ir elastīgi gala pārdošanas cenas noteikšanā.

Piena un piena produktu ražošanas, pārstrādes un mazumtirdzniecības 2012.-2013.gadā tirgus struktūras jutīguma novērtējums