Jaunumi

26. aprīlī Konkurences padome pieņēma lēmumu atļaut SIA “Latvijas Propāna gāze” iegūt valdījumā uz nomas līguma pamata no SIA “NESTE LATVIJA” autogāzes uzpildes staciju, kas atrodas Rīgā, Buļļu ielā 2a. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

Pašlaik autogāzes uzpildes stacija Buļļu ielā 2a atrodas nomnieka SIA “PRO GĀZE SNGB” valdījumā. SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” darbība ir saistīta ar degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecību, degvielas mazumtirdzniecību degvielas uzpildes stacijās, citur neklasificētu jaunu preču mazumtirdzniecību specializētajos veikalos, t.sk. gāzes balonu tirdzniecību. Savukārt SIA “PRO GĀZE SNGB” darbība saistīta ar degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu mazumtirdzniecību, t.sk. gāzes balonu tirdzniecību. Tādējādi apvienošanās rezultātā ietekmētais tirgus ir autogāzes mazumtirdzniecības tirgus Rīgā un apkārtnē līdz 20 km no Rīgas administratīvās robežas un 10 km attālumā Ogres virzienā,  kā arī gāzes balonu tirdzniecības tirgus.

Izvērtējot uzņēmuma sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka ietekmētajos tirgos apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams. 

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.