2002. gada lēmumi
Nr.# Statuss Lēmuma nosaukums Pieņemšanas datums Publicēšanas datums
51. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par SIA "TOT" 25.09.2002. iesniegumu 18.12.2002. 31.12.2002.
50. Spēkā
Par tirgus dalībnieku apvienošanos Par SIA „Latvija Statoil” un SIA „Shell Latvia, SIA” apvienošanos 09.12.2002. 31.12.2002.
49. Spēkā
Par paziņoto vienošanos Par a/s "Rīgas piena kombināts" un Valio Ltd. 25.10.2002. paziņojumu par vienošanos 27.11.2002. 31.12.2002.
48. Spēkā
Par Reklāmas likuma pārkāpumiem Par Reckitt Benckiser pārstāvniecības Latvijas Republikā 18.09.2002. iesniegumu 22.11.2002. 31.12.2002.
47. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par SIA “Omega-1” 25.02.2002. iesniegumu Lieta Nr.92/02/07/11 21.11.2002. 31.12.2002.
45. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par Iepirkumu uzraudzības biroja 26.09.2002. iesniegumu 31.10.2002. 31.12.2002.
43. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par SIA "Šlokenbeka" 10.05.2002. iesniegumu 25.09.2002. 31.12.2002.
42. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par SIA “Kopideja” iesniegumu 04.09.2002. 31.12.2002.
41. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par Valkas rajona policijas pārvaldes pārsūtīto LKSCS "Turība" iesniegumu 04.09.2002. 31.12.2002.
36. Spēkā
Par lietas izbeigšanu Par SIA “Plus punkts” 08.10.2001. iesniegumu 19.08.2002. 31.12.2002.
39. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par Bauskas rajona policijas pārvaldes 03.07.2002. iesniegumu Nr.20/16-4035 14.08.2002. 31.12.2002.
38. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par z/s “Ceļarāji” īpašnieka Ulda Bērmaņa 29.04.2002. iesniegumu 14.08.2002. 31.12.2002.
37. Spēkā
Par tirgus dalībnieku apvienošanos Par “Telia AB” un “Sonera Corporation” ziņojumu par apvienošanos 13.08.2002. 31.12.2002.
35. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par LR Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta 12.10.2001. iesniegumu Nr.5-7-272-01 19.07.2002. 31.12.2002.
34. Spēkā
Par pārkāpuma konstatāciju, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu Par SIA "Datatel" 23.08.2001. iesniegumu 17.07.2002. 31.12.2002.
05.05.2009.
33. Spēkā
Par SIA “Makra Tabaka” 04.06.2001. iesniegumu 14.06.2002. 31.12.2002.
32. Spēkā
Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu a/s "Hoetika - ATU" 12.06.2002. 31.12.2002.
31. Spēkā
Par SIA “StarLett” un SIA “Adelina Ltd.” iesniegumu par SIA “TLA Dārzeņi” 05.06.2002. 31.12.2002.
30. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par Latvijas - Vācijas kopuzņēmuma SIA “Eversmeyer industriālais serviss” 12.03.2002. iesniegumu 05.06.2002. 31.12.2002.
29. Spēkā
Par Janssen – Cilag 19.03.2002. iesniegumu 05.06.2002. 31.12.2002.
28. Spēkā
Par SIA “United Media” 23.07.2001. iesniegumu daļā par Rēzeknes pilsētas domes darbībām 29.05.2002. 31.12.2002.
27. Spēkā
Par SIA “United Media” 23.07.2001. iesniegumu daļā par Liepājas pilsētas domes darbībām 29.05.2002. 31.12.2002.
26. Spēkā
Par a/s “Latvijas lifts-Šindlers”, SIA “OTIS Latvija” un SIA “KONE Lifti Latvija” iesniegumu 29.05.2002. 31.12.2002.
25. Spēkā
Par SIA "LER-8" 07.09.2001. iesniegumu un Latgales preses izdevēju asociācijas 24.09.2001. iesniegumu 22.05.2002. 31.12.2002.
24. Spēkā
Par Latgales preses izdevēju asociācijas 24.09.2001. iesniegumu 22.05.2002. 31.12.2002.
23. Spēkā
Par SIA “United Media” 15.11.2001. iesniegumu 15.05.2002. 31.12.2002.
21. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu. Par a/s “Radio SWH” 06.02.2002. iesniegumu Nr.13 Par SIA „Radio Skonto” 20.02.2002. iesniegumu Nr.13. 02.05.2002. 31.12.2002.
04.12.2002.
20. Spēkā
Par Gunta Kazaiņa 04.04.2002. iesniegumu 24.04.2002. 31.12.2002.
19. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu “Par SIA “Latvijas Elektroniskais pasts” 18.02.2002. iesniegumu” 17.04.2002. 31.12.2002.
18. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par SIA "baltijas Preses Serviss" 05.11.2001. iesniegumu 17.04.2002. 31.12.2002.
16. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par Latvijas Apbedītāju asociācijas 12.11.2001. iesniegumu 20.03.2002. 31.12.2002.
15. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu par SIA "Omega-1" 25.02.2002. iesniegumu 20.03.2002. 31.12.2002.
11. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu par SIA "Ionika" 20.08.2001. iesniegumu 27.02.2002. 31.12.2002.
9. Spēkā
Par SIA “COLGATE-PALMOLIVE (LATVIA)” iesniegumu 20.02.2002. 31.12.2002.
8. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par SIA “COLGATE-PALMOLIVE (LATVIA)” iesniegumu 20.02.2002. 31.12.2002.
7. Spēkā
Par SIA "AD Dilains" 21.12.2001. iesniegumu 20.02.2002. 31.12.2002.
6. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu par z/s "Ķērpji" iesniegumu 20.02.2002. 31.12.2002.
5. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Par SIA “12 Dimensijas” 28.12.2001. iesniegumu Nr.605 06.02.2002. 31.12.2002.
4. Spēkā
Par lietas izpētes izbeigšanu Lietā “Par SIA “Briga plus” iesniegumu” 06.02.2002. 31.12.2002.
3. Spēkā
Par Latvijas Alus darītāju savienības 08.01.2002. iesniegumu Nr.004 Par iespējamu negodīgu konkurenci 30.01.2002. 31.12.2002.
2. Spēkā
Par Latvijas Alus darītāju savienības 10.12.2001. iesnieguma Par Reklāmas likuma pārkāpumu tālāku izskatīšanu. 23.01.2002. 31.12.2002.