Apvienošanās ziņojums
Kanalizācijas lūka
Pieņemts jauns apvienošanās darījums