Kontakti

Konkurences padome

Brīvības iela 55, 2.korp.,
Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67282865
Fax: +371 67242141

E-pasts: konkurence@kp.gov.lv 

 

Pievienojies @LinkedIN 

 


Skatīt Konkurences Padome lielākā kartē

 


Reģ. Nr. 90000433377
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.LV70TREL2120040004000

Konts apvienošanās ziņojuma izskatīšanas valsts nodevas apmaksai:

  • Saņēmējs: Valsts kase
  • Reģistrācijas numurs: 90000050138
  • Kods: TRELLV22
  • Konta numurs: LV96TREL1060120939900
  • Nodevas maksājuma mērķī jānorāda, par kādu apvienošanās dalībnieku apvienošanās izvērtēšanu nodeva tiek maksāta.

Konts soda naudas apmaksai:

  • Saņēmējs: Valsts kase
  • Reģistrācijas numurs: 90000050138
  • Kods: TRELLV22
  • Konta numurs: LV78TREL1060001019900
  • Soda maksājuma mērķī jānorāda, lēmuma par naudas soda uzlikšanu numuru un datumu, un 10 dienu laikā pēc naudas soda samaksas jāpaziņo par to Konkurences padomei. 

Apmeklētāju pieņemšana*

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama vai pilnvarota amatpersona pēc iepriekšēja pieraksta pieņem apmeklētājus pirmdienās no plkst. 1400 līdz 1700.
Tālrunis: 67282865

Konkurences padomes izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička pēc iepriekšēja pieraksta pieņem apmeklētājus otrdienās no plkst. 1400 līdz 1600.
Tālrunis: 67282865

 

 *Saskaņā ar Iesniegumu likuma 8. panta otro daļu, iepriekš piesakoties un norādot risināmo jautājumu.


Konkurences padomes darba laiks

Pirmdien-ceturtdien no 815 - 1700

Piektdien 815 - 1545


Elektronisku dokumentu pieņemšana

Saskaņā ar LR Elektronisko dokumentu likumu un sakarā ar to, ka LVRTC piedāvā droša elektroniskā paraksta pakalpojumu, Konkurences padome pieņem no iesniedzējiem elektroniski parakstītus dokumentus.

Ja Jūs vēlaties iesniegt Konkurences padomei dokumentu elektroniski (iesniegumu, sūdzību u.tml.), noformējiet to saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 473, elektroniski parakstiet, pievienojiet laika zīmogu un sūtiet uz adresi konkurence@kp.gov.lv. Pilna informācija par elektroniskā paraksta iegūšanu un izmantošanu ir pieejama LVRTC mājas lapā vai www.eparaksts.lv.

Pēc elektroniski parakstīta dokumenta saņemšanas Konkurences padomē, uz  elektroniskā pasta adresi, no kuras tika saņemts sūtījums, vienas darba dienas laikā tiks nosūtīts apstiprinājums par dokumenta saņemšanu.Plašsaziņas līdzekļiem

Paula Vilsone - Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67365210
Epasts: paula.vilsone@kp.gov.lv

Zane Gorškova - Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciāliste
Tālrunis: 67365210
Epasts: zane.gorskova@kp.gov.lv 

 

Iestādes struktūrvienību vadītāju kontaktinformācija

Ieva Šmite-Antoņenko - Aizliegtu vienošanos departamenta direktore
Tālrunis: 27885666, 67365221
Epasts: ieva.smite-antonenko@kp.gov.lv

Antis Apsītis - Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs
Tālrunis: 67282865
Epasts: antis.apsitis@kp.gov.lv

Ilze Tarvāne - Analītiskā departamenta direktore
Tālrunis: 67282865
Epasts: ilze.tarvane@kp.gov.lv

Irēna Ivbule - Administratīvās nodaļas vadītāja
Tālrunis:  67282844
Epasts: irena.ivbule@kp.gov.lv

Artūrs Kuka - Ekonomiskās analīzes nodaļas vadītājs
Tālrunis: 67365214
Epasts: arturs.kuka@kp.gov.lv 

Jūlija Linkeviča - Stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāja
Tālrunis: 67282865
Epasts: julija.linkevica@kp.gov.lv

Dita Dzērviniece - Padomniece konkurences politikas jomā
Tālrunis: 67365225
Epasts: dita.dzerviniece@kp.gov.lv