Burti
A  A  A

LĒMUMI

Konkurences padomes lēmumi

Nr #StatussLēmuma
nosaukums
Pieņemšanas
datums
Publicēšanas
datums
E02-5.Tiesvedībā

Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “Rīgas satiksme” un PS “Rīgas mikroautobusu satiksme” darbībās.

27.02.201715.03.2017
(55.)
4.Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par BaltCap Private Equitey Fund II SCSp, SIA "SELECTA" un SIA "Baltic Payment Systems" apvienošanos.

16.02.201728.02.2017
(44.)
1.Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “ABC Software” un SIA “DPA” darbībās.

12.01.201720.01.2017
(17.)
2.Tiesvedībā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par SIA “Plesko Real Estate” ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu.

12.01.201727.01.2017
(22.)
37.Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par SIA “Amber Beverage Group” un AS “Interbaltija AG” ziņojumu par apvienošanos.

29.12.201617.01.2017
(14.)
35.Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “UNI SAN” un SIA “ZEMGALES MELIORĀCIJA” darbībās.

28.12.201617.01.2017
(14.)
36.Spēkā

Par lietas izpētes izbeigšanu. Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “Interlux”, SIA “Orbit Enterprises Riga” un UAB “Optomeda” darbībās.

28.12.201617.01.2017
(14.)
34.Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par SIA “Firma Madara 89 Īpašumi”, SIA firma “Antaris” un AS “NIDL” apvienošanos.

22.12.201604.01.2017
(4.)
33.Spēkā

Par tirgus dalībnieku apvienošanos. Par SIA “Baltstor” saīsināto ziņojumu par apvienošanos.

22.12.201610.01.2017
(9.)
32.Spēkā

Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu. Par Konkurences likuma 9.4 panta pirmajā daļā noteiktā pārkāpuma konstatēšanu SIA “Interlux” darbībās.

22.12.201610.01.2017
(9.)